bize ulaşın
ENGLISH
Avrupa Birliği Proje Aktiviteleri

Çerkezköy AB Projesi

Bu proje Avrupa Birliği tarafından desteklenmektedir.

Çerkezköy AB Projesi

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE GÜNCEL GELİŞMELER
28 Ağustos 2019

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNİN GELİŞİMİ

Ortaklık Anlaşması

Gümrük Birliği

 

 

AB Adaylığı

Katılım Müzakereleri

İLİŞKİLERDE MEVCUT DURUM

✔ MÜZAKERELERDE TIKANIKLIK

✔ GÜMRÜK BİRLİĞİ MODERNİZASYON SÜRECİ

✔ VİZE SERBESTLİĞİ DİYALOĞU

✔ MÜLTECİ UZLAŞISI

MÜZAKERELERDE SON DURUM

Müzakereye Açılan Fasıllar

 • Bilim ve Araştırma (Geçici kapandı)
 • Sanayi Politikası
 • İstatistik
 • Mali Kontrol
 • Trans-Avrupa Ağları
 • Tüketicinin Korunması ve Sağlık
 • Şirketler Hukuku
 • Fikri Mülkiyet Hukuku
 • Bilgi Toplumu ve Medya
 • Sermayenin Serbest Dolaşımı
 • Vergilendirme
 • Çevre
 • Gıda Güvenliği ve Veterinerlik
 • Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu
 • Ekonomik ve Parasal Politika
 • Mali ve Bütçesel Hükümler

MÜZAKERELERDE SON DURUM

Bloke edilen fasıllar

 • Malların Serbest Dolaşımı
 • Yerleşme ve Hizmet Serbestisi
 • Mali Hizmetler
 • Tarım ve Kırsal Kalkınma
 • Balıkçılık
 • Ulaştırma
 • Gümrük Birliği
 • Dış İlişkiler

GKRY veto ettiği fasıllar

 • İşçilerin Serbest Dolaşımı
 • Enerji
 • Yargı ve Temel Haklar
 • Adalet, Özgürlük ve Güvenlik
 • Eğitim ve Kültür
 • Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası

TÜRKİYE-AB TİCARETİ

AB Türkiye’nin 1. Ticari Ortağı
Türkiye AB’nin 4. İhracat, 5. İthalat Ortağı
2018 Verileri:
Türkiye İhracatının %50’si AB’ye yapıldı.  (83,956 milyon $)
İthalatın % 36,2’si AB’den yapıldı.
(80,813 milyon $)
3,143 milyon $ ticaret fazlası kaydedildi. 

TÜRKİYE’NİN TİCARET YAPTIĞI İLK ON ÜLKE (Milyon $)

Ülke

İhracat

Ülke

İthalat

1-Almanya

16144

1-Rusya

21990

2-İngiltere

11113

2-Çin

20719

3-İtalya

9566

3-Almanya

20407

4-Irak

8351

4-ABD

12378

5-ABD

8306

5-İtalya

10154

6-İspanya

7710

6-Hindistan

7536

7-Fransa

7289

7-İngiltere

7446

8-Hollanda

4778

8-Fransa

7413

9-Belçika

3953

9-İran

6931

10-İsrail

3900

10-G. Kore

6343

YABANCI YATIRIMDA KAYNAK ÜLKELER

ÜLKE

TOPLAM UDY

YÜZDE ORANI %

1-Hollanda

1,768

24

2-İspanya

1,451

20

3-Azerbaycan

1,009

14

4-Avustralya

459

6

5-Avusturya

326

4

6-İngiltere

324

4

7-Almanya

295

4

8-Japonya

295

4

9-Belçika

225

3

10-ABD

171

2

11-İtalya

124

2

Diğerleri

990

13

TOPLAM

7,437

100

GÜMRÜK BİRLİĞİNİN ÖNEMİ

 • Sanayi ürünlerinde AB ile serbest ticaret ve ortak ticaret politikasına uyum
 • Avrupa üretim zincirlerine katılım
 • Rekabet gücü ve verimlilik artışı
 • Ürün standartları, rekabet, fikri mülkiyet, tüketici hakları uyumu
 • Uluslararası yatırımlar için üretim üssü

GÜMRÜK BİRLİĞİNİN GÜNCELLENMESİ

 • Şubat 2014-Üst Düzey Yetkili Çalışma Grubu
 • 8 Nisan 2014-Dünya Bankası Raporu
 • 12 Mayıs 2015-Zeybekçi-Malmström görüşmesi
 • 29 Kasım 2015-Türkiye-AB Ortak Eylem Planı
 • 18 Mart 2016-Türkiye-AB Ortak Bildirisi
 • 21 Aralık 2016-Komisyon’un Müzakere Yetkisi için Başvurması

GÜMÜK BİRLİĞİNİN GÜNCELLENMESİNDE TEMEL KONULAR

 • Yapısal sorunların giderilmesi
 • İyileştirilmesi
 • Yeni alanlara genişletilmesi

NASIL BİR GÜMRÜK BİRLİĞİ?

 • Türkiye’nin AB’nin ticari ortakları ile eş zamanlı STA imzalaması
 • AB’nin karar alma/danışma süreçlerine etkin katılım
 • Anlaşmazlıkların halli mekanizması
 • Ulaştırma kotaları ve tarife dışı engellerin (idari engeller, ayrımcılık) kaldırılması
 • GB’nin yeni alanları kapsamına alması
 • Tarım
 • Hizmetler
 • Kamu alımları

Ekonomik Etki Analizleri Neler Söylüyor?

 • Avrupa Komisyonu’nun etki analizi
 • GSYİH’da % 1,44 artış, ekonomik refah artışı 12,5 milyar avro
 • 5 milyar avroya yakın ihracat artışı
 • Ekonomi Bakanlığı’nın etki analizi
 • ;GSYİH’da %1,90 artış (1,33 GB kaynaklı)
 • İhracatta AB’ye %24,43 artış, (Dünyaya % 15,16 artış)
 • İthalatta AB’den %23,92 artış (Dünyadan % 13,24)

Etki Analizi Sonuçları

 • Sanayi ürünlerinde, en çok üretim artışının giyim ve deri (%7,92), tekstil (%7,34) ve motorlu taşıtlar (%6,72) sektörlerinde, benzer şekilde en yüksek ihracat artışlarının giyim ve deri (%17,63), tekstil (%11,23), motorlu taşıtlar (%13,61) ve elektrikli aletler (%10,01) sektörlerinde yaşanması beklenirken, üretim kaybı öngörülen bir sektör bulunmamaktadır.
 • Sanayi ürünleri ithalatında ise, en yüksek artış %4,4 oranıyla motorlu taşıtlarda görülmekte olup, konfeksiyon ithalatında %4,2 oranında bir düşüş yaşanması beklenmektedir.

Etki analizi sonuçları: Hizmet sektörleri

 • En yüksek üretim ve ihracat artışının taşımacılık ve inşaat sektörlerinde gerçekleşeceğini öngörmekte, hiçbir hizmet sektöründe üretim ve ihracat oranları itibariyle negatif etki görülmemektedir.

Tarım açısından etkiler

 • Gümrük birliğinin güncellenmesi sonucu  en fazla kazanç sağlanması beklenen sektör tarım ve gıda ürünleridir.
 • Aynı zamanda en fazla uyum maliyetinin yaşanması beklenen sektör de bu sektördür.
 • Özellikle tahıl ve süt ürünlerinde üretim kaybı beklenmektedir.

VİZE SERBESTLİĞİ SÜRECİ

 • Kısa süreli seyahatler için Schengen vizesinin kaldırılması hedefi (180 gün içinde azami 90 gün)
 • Katma Protokol 41(1) Maddesi
 • 16.12.2013-Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması’nın İmzalanması
 • Vize Serbestliği Yol Haritası


VİZE SERBESTLİĞİ YOL HARİTASI

✔  4 Başlık Altında 72 Kriter

 • Belge Güvenliği
 • Göç ve Sınır Yönetimi
 • Kamu Düzeni ve Güvenliği
 • Temel Haklar

18 Mart 2016 TÜRKİYE-AB BİLDİRİSİ

Düzensiz Göçmenlerin Türkiye’ye İadesi

Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların bir kısmının AB’ye yerleştirilmesi- 1:1 Formülü

Düzensiz göç ve insan kaçakçılığı ile mücadele

Gönüllü Kabul Mekanizması

Türk vatandaşları için Vize Serbestliği Sürecinin hızlandırılması

3 + 3 Milyar avro mali araç

Gümrük Birliğinin Güncellenmesi

Türkiye’nin AB Katılım Sürecinin Canlandırılması

Suriye’deki koşulların iyileştirilmesi için işbirliği

KOMİSYON’UN TAVSİYESİ-4 Mayıs 2016

 • Türk vatandaşları için vize koşulunun kaldırılması
 • Mevcut durumà
 • 66 kriter karşılandı

VİZE SERBESTLİĞİ İÇİN KALAN KRİTERLER

 • Terörle Mücadele Kanununun ifade özgürlüğü kapsamında değişmesi
 • Veri güvenliği mevzuatının AB ile tam uyumlu hale getirilmesi
 • Yolsuzlukla mücadele Avrupa Konseyi tavsiyeleri
 • Europol ile operasyonel işbirliği anlaşması
 • AB Üye Devletleri ile cezai konularda adli işbirliği
 • Geri kabul anlaşmasının uygulanması

SON GELİŞMELER

 • 26.06.2018- AB Genel İşler Konseyi Kararı
 • ;29.08.-11.12.2018-  Reform Eylem Grubu
 • 21.12.2018- Karma Parlamento Komisyonu
 • 28.02.2019- Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog
 • 13.03.2019- Avrupa Parlamentosu Türkiye raporu
 • 15.03.2019- Ortaklık Konseyi
 • 8.04.2019- Karma İstişare Komitesi
 • 09.05.2019- Reform Eylem Grubu
 • 29.05.2019- Avrupa Komisyonu Türkiye raporu
 • 30.05.2019- Yargı Reformu Strateji Belgesi

AB’NİN GELECEĞİ: NASIL BİR AVRUPA?

 • BREXIT SÜRECİ
 • AB’NİN REFORME EDİLMESİ
 • AVRUPALILIK KAVRAMI
 • REKABET GÜCÜ VE BÜYÜME
 • NÜFUS VE GÖÇ
 • DIŞ VE GÜVENLİK POLİTİKASI
 • GENİŞLEME
 • GELECEĞİN AB’SİNDE TÜRKİYE’NİN YERİ?

Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.

Çerkezköy AB Projesi