bize ulaşın
ENGLISH
AVRUPA BİRLİĞİ PROJESİ

Çerkezköy AB Projesi

Bu proje Avrupa Birliği tarafından desteklenmektedir.

Çerkezköy AB Projesi

Proje = İşletmeler için Avrupa Diyaloğunu Geliştirmek

Konsorsiyum: Konsorsiyum başvuru sahibi olarak Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, eş başvuru sahibi olarak Drama Ticaret ve Sanayi Odası ile ortak olarak Türkiye Avrupa Vakfı'ndan oluşmaktadır.

Başvuru sahibi: Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasının proje sorumlulukları;

 1. Proje faaliyetlerinin genel yönetimi, koordinasyonu ve uygulanması
 2. Proje ve proje çıktılarının yaygınlaştırılması ve tanıtılması
 3. Proje faaliyetlerinin ve proje çıktılarının izlenmesi ve değerlendirilmesi
 4. Projenin raporlanması ve ihale makamıyla iletişimin sürdürülmesi

Eş-başvuru sahibi: Drama Ticaret ve Sanayi Odası proje sorumlulukları;

 1. Çerkezköy'de ilk açılış etkinliğine ve yol haritası çalıştayına katılım ve Brüksel'de ortak toplantı
 2. Drama'da eşleştirme organizasyonu
 3. Çerkezköy CCİ personeli için iş gölgeleme programı organizasyonu
 4. Drama Bölgesi ve Yunanistan'da projenin tanıtımı ve yaygınlaştırılmasına katkı

Ortak: Türkiye Avrupa Vakfı proje sorumlulukları;

AB Politikaları, Türkiye-AB İlişkileri ve Türkiye’nin Katılım Süreci konusundaki bilgi ve bilgilerini proje ortaklarıyla paylaşmak

Proje yönetimi deneyimini ve teknik bilgisini paylaşmak

Brüksel'deki ortak ağ toplantısı ve çalışma ziyareti organizasyonuna yardımcı olmak.

Proje Hedefi

Tüm hedefler:

 1. Türk Odaları ile AB'deki meslektaşları arasında karşılıklı bilgi ve anlayışın geliştirilmesine katkıda bulunmak.
 2. Avrupa’nın ve Türkiyenin iş dünyasının Türkiye’nin AB’ye Gelecekteki Katılımına Entegrasyonunu teşvik etmek.

Özel hedefler:

 1. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nın KOBİ üyelerine AB’deki muadili ile yapılandırılmış diyalog yoluyla hizmet verme kapasitesini geliştirmek.
 2. Bölgedeki KOBİ'lerin kapasitelerini geliştirmek.
 3. Daha fazla işbirliği için Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ile AB ortağı arasındaki diyalogu güçlendirmek.
 4. Odaların Türkiye’nin Katılım Sürecine katılımını desteklemek.

Motivasyon

2017 yılında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, üyeleri arasında hizmetlerinin kalitesinin, profillerinin ve yapılarının yanı sıra ihtiyaçları, sorunları ve gereksinimleri de dahil olmak üzere bir memnuniyet anketi yapmıştır. Anket sonrasında, sonuçlara dayanarak, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, komite toplantıları, çalışmalar ve projeler dahil olmak üzere bir dizi faaliyet başlattı ve AB'deki meslektaşları ile işbirliği yapmak için çabaladı. Bu nedenle, bu eylemin arka planı, bu ankete ve Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nın yürüttüğü eylem ve insiyatiflerin izlenmesine dayanmaktadır. Eylem başlangıçta hazırlandığı için temasa geçen odalardan Drama Ticaret ve Sanayi Odası, hizmet kapsamı ve Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ve Çerkezköy'ün beklentileri ile çok fazla örtüşmesi nedeniyle eş-başvuru sahibi olarak seçilmiştir. Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri uluslararasılaştırma çabalarını sağlama çabasındadır.

Projenin üyelerine verdiği hizmeti geliştirmek, faaliyet bölgesinde farkındalığı artırmak ve proje ortağı ve ortaklarının deneyimlerinden faydalanmak için projenin ana motivasyon kaynağıdır.

Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.

Çerkezköy AB Projesi