bize ulaşın
ENGLISH
Üyelik Avantajları

ODA ÜYELİĞİNİN SUNDUĞU AVANTAJLAR

Kanuni bir zorunluluk olmanın dışında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'na Üyeliğin pek çok avantajları bulunmaktadır.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Üyeleri Odamızın Web sayfalarında Organizasyon kısmında birimler halinde ve detaylı olarak listelenen tüm hizmetlerinden faydalanabilir. Bu hizmetler:

 • Üyelerimizin mesleki konulardaki istek, beklenti ve problemleri doğrultusunda inceleme ve araştırmalar yaparak gerekli merciler nezdinde girişimlerde bulunma ve sonuçları takip etme,
 • İç ve dış ticaret konularında mesleki ve teknik bilgi ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanma,
 • Yurtdışı fuarlarda Odamız şemsiye stantları altında firmalarını ve ürünlerini tanıtma,
 • Odamız fuar teşviklerinden faydalanma,
 • Odamız yurtdışı iş gezilerine katılarak ticari imkanlarını çeşitlendirme,
 • Odamız yayınlarından faydalanma,
 • Mevzuat değişiklikleri ve ticari hayatı ilgilendiren duyurularımızdan ivedi bir şekilde haberdar edilme,
 • İhracatçıların menşe şehadetnameleri ve dolaşım belgelerinin tanzim, kontrol ve onay işlemleri,
 • İthalat ve ihracatla ilgili tüm fatura, belge vb'nin suret onayları,
 • Dış ticaret işlemlerinin gerektirdiği hallerde eksper ve bilirkişi tayini ve rapor düzenlenmesi,
 • İmalatçı üyelerin kapasite raporlarının düzenlenmesi, onaylanması ve Odalar Birliği'ne gönderilmesi,
 • İç piyasa rayiç fiyatları hakkında rapor ve bilgi alma,
 • Onayı istenen faturaların rayice uygun olup olmadığının doğrulanması,
 • İş makinalarının tescil ve tasdik işlemleri,
 • Gayrimenkul ve menkul değerlerin rayiç tesbiti,
 • Firmaların çeşitli ticari işlemleri için gerekli ve bazı hallerde alınması zorunlu olan sicil belgesi, imza ve kefalet onayları gibi sicil kayıtlarına dayanan belgelerin verilmesi,
 • Firma sahibi, ortağı ve yetkililerinin Bağ-Kur ile ilgili tüm formlarının hazırlanması ve onaylanması,
 • Ustalık, kalfalık, çıraklık vb sözleşmelerinin onaylarının yapılması,
 • Yurtdışı iş teklifleri, yurtdışı fuarlar ve ihalelerle ilgili bilgilendirilme,·
 • Üyelerimiz bölgemizin birçok yerindeki kurum ve kuruluşlardan avantaj ve indirimli yararlanma imkanı.
 • Başarılı firmaların ödüllendirilmesi,
 • Hukuk danışmanı, iş güvenliği ve sağlığı danışmanı, mali işler danışmanı platformundan yararlanma