bize ulaşın
ENGLISH
ODA DUYURULARI
Helal Akreditasyon Bilgilendirme Semineri
31 Ocak 2023
Sayın Üyemiz,

7060 sayılı Helal Akreditasyon Kurumu ile ilgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun’da 04.06.2022 tarihinde gerçekleştirilen değişiklik neticesinde, iç
piyasaya arz edilecek tüm ürün ve hizmetlere yönelik helal belgesi düzenleyen kuruluşlara HAK tarafından akredite edilmiş olma zorunluluğu getirilmiştir. Ülke genelindeki işletmelerimizin, kanunda öngörülen 1 (bir) yıllık geçiş sürecinin ardından uygulamaya alınacak olan mevzubahis düzenlemeye yönelik farkındalığının artırılmasını ve Kanunun yürürlüğe girmesi sonrasında bilgi eksikliğinden kaynaklanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilebilmesini, ayrıca helal belgelendirme alanında uluslararası alanda atılan adımlara yönelik bilgi ve farkındalıklarının geliştirilebilmesini teminen, belirlenen illerde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile iş birliği içerisinde bilgilendirme seminerleri gerçekleştirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, 2 Şubat 2023 Perşembe günü saat 14.00’te Tekirdağ’da, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde ve il genelindeki tüm oda ve borsaların üyeleri ile üretici/ithalatçı/ihracatçı birliklerinin temsilcileri/üyeleri başta olmak üzere ilgili tüm paydaşların katılımlarıyla “Ticarette Helal Belgelendirmenin Önemi ve Güncel Gelişmeler” başlıklı bilgilendirme semineri gerçekleştirilmesinde fayda mülahaza edilmiştir. Söz konusu seminere konuşmacı olarak Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Zafer SOYLU tarafından katılım sağlanacak olup programa ilişkin detay bilgiler ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası