bize ulaşın
ENGLISH
ODA DUYURULARI
Ergene Nehrinde Deşarj Standartlarında Kısıtlama Genelgesi
5 Ekim 2022
Sayın Üyemiz,

Bakanlığımız ilgi (a) yazısı ile, 2019/17 sayılı Ergene Nehrinde Deşarj Standartlarında Kısıtlama
Genelgesi kapsamında havzada yer alan organize sanayi bölgelerinin atıksu altyapı sistemlerinin
tamamlanarak Derin Deniz Deşarjı (DDD) sistemine bağlanmaları için tanınan sürelerin aşıldığından
bahisle, havzada yer alan tüm evsel/ kentsel ve endüstriyel atıksu kaynaklarının söz konusu Genelge
ekinde yer alan yeni KOI standartlarına uyması, bununla birlikte KOI parametresi dışındaki diğer tüm
parametreler için (fizikokimyasal parametreler, ağır metaller, renk vd.) Su Kirliliği Kontrolü
Yönetmeliği'nde belirlenen ilgili sektör tablolarındaki standart değerlere uyulması ve bu çerçevede iş ve
işlemlerin yürütülmesi gerektiği, Ergene havzasının hassasiyeti göz önünde bulundurularak devam eden
çalışmaların ivedilikle nihayetlendirilmesinin istediği hususlarının, ilgi (b) yazımız ile bünyenizde
bulunan tüm işletmelere bildirilmesi istenmiştir.
Ancak İl Müdürlüğümüze ulaşan bazı iç izlemeye esas analiz raporlarında hala, "Ergene Nehrinde
Deşarj Standartlarında Kısıtlama Genelgesinde belirtilen KOİ sınır değerlere dikkat edilmediği, Renk
parametresine bakılmadığı görülmektedir.
Bu kapsamda kurumunuzca, bünyenizde bulunan tüm işletmelerin iç izleme, denetim, çevre izni
vb. maksatlı alınan/aldırılan tüm atıksu numunelerinde 2019/17 sayılı Ergene Nehrinde Deşarj
Standartlarında Kısıtlama Genelgesinde belirtilen KOI standartlarına uyulması, KOİ
dışındaki diğer tüm parametreler için de (fizikokimyasal parametreler, ağır metaller, renk vd.) Su
Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'nde belirlenen ilgili sektör tablolarındaki standart değerlere
uyulması gerektiği, aksi durumun tespiti halinde işletmelere 2872 sayılı Çevre Kanun'u
kapsamında idari para cezası uygulanacağı bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası