bize ulaşın
ENGLISH
ODA DUYURULARI
Turizmde Sürdürülebilir Büyüme ve Krizlere Dayanıklılığın Geliştirilmesi ile Yeşil ve Dijital Dönüşüm için KOBİ´lerin Güçlendirilmesi Çağrısı
30 Eylül 2022
Sayın üyemiz,

Ulusal Koordinatörlüğünü yürüttüğümüz COSME Programının devamı olan Tek Pazar Programı
KOBİ Bileşeninden ülkemizin etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve sağlanacak faydanın en
üst düzeye çıkarılmasını teminen, Başkanlığımız tarafından Program konusunda farkındalık oluşturma,
bilgilendirme ve teknik destek çalışmaları yürütülmekte, çağrıların duyurusu ve izlemesi yapılmaktadır.
Tek Pazar Programı kapsamında “ Turizmde Sürdürülebilir Büyüme ve Krizlere Dayanıklılığın
Geliştirilmesi ile Yeşil ve Dijital Dönüşüm için KOBİ'lerin Güçlendirilmesi ” çağrısı yayımlanmış olup,
söz konusu çağrıya ilişkin bilgiler ekte yer almaktadır.

Detaylı bilgi ekte yer almaktadır. 

Bilgilerinisze sunarız. 

Saygılarımıza,

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası

  EK - 1