bize ulaşın
ENGLISH
ODA DUYURULARI
Fas Demir Yolu Ofisi Tarafından Açılan İhale
9 Ağustos 2022
Sayın üyemiz,

Fas Demir Yolu Ofisi (ONCF)tarafından, 60 E1 36ML niteliğindeki yeni rayların temini için ihale açıldığı bilgisi verilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu ihalenin tahmini bedelinin 55.440.000,00 Fas Dirhemi (yaklaşık 5,4 Milyon ABD

Doları) olduğu, ihaleye katılım için 831.600,00 Fas Dirheminin (yaklaşık 81.121,00 ABD Doları) güvence
olarak yatırılmasının gerektiği, malzeme temin işlerinin gerçekleştirilme toplam süresinin 3 ay olduğu;
adayların becerilerinin değerlendirilmesinde, aynı nitelikte, aynı ölçekte ve aynı zorluk derecesindeki
deneyimlerinin dikkate alınacağı; ihale dosyalarının Fas kamu ihaleleri portalından
(www.marchespublics.gov.ma) veya Fas Demir Yolu Ofisi (ONCF) web sitesinden (www.oncf.ma) indirilerek
temin edilebileceği, sunulacak başvuruların içeriğinin ONCF'in "Règlement Achat (RG.0003/PMC-version 2)"
dokümanının 27, 29, ve 31. maddeleri hükümlerine uygun olarak düzenlenmesi gerektiği, isteklilerin "Cellule COD-Département Global Sourcing de la Direction Achats, 8 bis rue Abderrahmane El Ghafiki, Agdal, Rabat"adresine taahhütlü posta gönderimi yoluyla başvuru yapabileceği veya aynı adrese teslim edebileceği ya da
başvuru zarflarının açılacağı gün zarflar açılmadan önce ihale komisyon başkanına ihale başvurusunu teslim edebileceği ya da kamu ihaleleri portalı üzerinden başvurusunu sunabileceği, ihaleye ilişkin başvuru zarflarının 21 Eylül 2022 tarihinde yerel saat ile 09:00'da Rue Mohamed Triki Agdal adresindeki Demiryolu Eğitim
Merkezi'nde adayların temsilcilerinin huzurunda açılacağı hususlarına yer verilmiştir.

İhale duyurusuna ilişkin orijinal dosyalar ekte sunulmakla birlikte detaylı bilgi ve dokümanlara

https://www.marchespublics.gov.ma/?page=entrepise.EntrepiseDetailConsultation&refConsultation=652
070&orgAcronyme=o8p bağlantısından ulaşılabilmektedir.

Bilgileriinize sunarız.

Saygılarımızla,

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası

  Ek - 1