bize ulaşın
ENGLISH
ODA DUYURULARI
2/B ve Tarım Arazileri Süre Uzatımı Hk
4 Temmuz 2022
Sayın Üyemiz,

2/B taşınmazları ve Hazineye ait tarım arazilerinin satışı hakkında 15/04/2022 tarihli ve 31810
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 08/04/2022 tarihli ve 7394 sayılı Hazineye ait Taşınmaz Malların
Değerlendirilmesi ve Katma Değer Knununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci maddesinde;
"2/B alanlarında bulunan taşınmazların 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin
Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin
Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun kapsamında, Hazineye ait
tarım arazilerinin ise 6292 sayılı Kanun ile 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz
Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
kapsamında satışına ilişkin olarak;
a)Süresi içinde başvuru yapmayanların başvuru süresi,
b)Kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenlerin ödeme süresi,
c)Taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde
ödemeyenlerin ödeme süresi, 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmıştır."denilmektedir.

Detaylar ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız. 

Saygılarımızla,

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası
  EK - 1   EK-2