bize ulaşın
ENGLISH
ETKİNLİK TAKVİMİ
SEKTÖR TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ
8 Temmuz 2021

7. Meslek Grubu’nda faaliyet gösteren “Plastik Sektörüne” yönelik yapılan sektör toplantısı gerçekleşti.

Toplantıda sektör sorunları olarak;  Hammadde de ithalata bağımlılık, katma değer sağlamayan geleneksel üretim modeli, yüksek enerji maliyetleri, sektöre yönelik spesifik devlet desteği olmayışı, nitelikli ara eleman sıkıntısı ve ihracat birim fiyatlarının düşük olması ele alınırken çözüm önerilerinde ise; Yerli üreticinin hammadde ithalatına vergi konmasının yerine üretim ve yatırım maliyetlerini en aza indirgeyecek teşviklerin verilmesi, sektörde katma değer sağlamayan geleneksel üretim modeli yerine ileri üretim tekniklerinin kullanıldığı yönetmelerin benimsenmesi, AR-GE ve ÜR-GE çalışmalarının artırılması, ihracatta pazar çeşitliliği yaratabilmeye dönük çalışmalar yapılması, yüksek katma değerli ürüne geçiş için eğitime daha fazla önem verilmesi, nitelikli personel yetiştirilmesi gerekliliği hakkında konuşuldu.