bize ulaşın
ENGLISH
ODA DUYURULARI
Konutta Ekmek Üretimi Talimatı
22 Nisan 2021
Sayın Üyemiz,

Bakanlığımızın "Konutta Ekmek Üretimi" konulu ilgili yazısında Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik ile ekmek, ekmek çeşitleri, diğer ekmek çeşitleri ve sade pide üreten işyerleri ile yalnızca sade pide ve/veya ekmeğin son pişirme işlemini yapan işyerlerinin Bakanlığımızca yürütülen kayıt işlemleri öncesinde alması gerektiği İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı bildirilmiş, kayıt işlemlerinin ve resmi kontrollerin aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde yürütülmesi gerektiği bildirilmiştir;
1) Konutta (evde) üretilen ve doğrudan son tüketiciye arz edilen ekmek, ekmek çeşitleri, diğer ekmek çeşitleri ve sade pide için Kayıt Belgesi düzenlenmeden Gıda Güvenliği Bilgi Sistemine (GGBS) kaydının yapılması, konutta üretilen aynı ürünlerin son tüketiciye satış yapan yerel perakendeciye arzı
durumunda, konutta üretim yapan işletme için kayıt belgesi düzenlenmesi.
2) Pazar yerlerinde yapılan gıda ile ilgili faaliyetler için, belediye/il özel idaresi tarafından verilen belgeler (eş değer belge) Kayıt Belgesi yerine geçtiğinden kayıt işlemleri için ilave işlem yapılmaması ve bu kapsamda konutta (evde) üretilen ekmek, ekmek çeşitleri, diğer ekmek çeşitleri ve sade pidenin üretiminin yapıldığı İlçe sınırları içerisinde kurulan pazar yerlerinde üretim yeri bilgilerini içeren ambalaja konulması kaydıyla Ekmek, Ekmek Çeşitleri, Diğer Ekmek Çeşitleri ve Sade Pideyi toplam
günlük en fazla 50 adet (en fazla 50Kg) olmak üzere satışına izin verilmesi.
3) Konutta üretilen ekmek, ekmek çeşitleri, diğer ekmek çeşitleri ve sade pidenin pazar yerleri dışındaki perakende işletmelerde satışa arz edilmesi durumunda ürünlerin;
-Hazır ambalajlı olarak,
-Gıda ile temasa uygun kağıt esaslı veya plastik esaslı bir ambalaj malzemesine konularak,
-Tüketici talebi üzerine işletme görevlileri tarafından gıda ile temasa uygun bir ambalaj malzemesine konularak, satışının sağlanması.
4) Konut dışında, bahçe ve benzer boş alanlarda bahse konu ürünleri yukarıda belirtilen miktarların üzerinde üreten işletmeler için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı şartı aranması.
5) Pazar dışında seyyar araçlarda, manav, kasap ve sokaklarda ambalajlı veya ambalajsız ekmek,ekmek çeşitleri, diğer ekmek çeşitleri ve sade pide satışına izin verilmemesi.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası