bize ulaşın
ENGLISH
ODA DUYURULARI
Tartı Aletleri ile İlgili Ölçü ve Ayar
12 Ocak 2021
Sayın Üyemiz,

Bakanlığımız sorumluluğunda olan, 04.09.2013 tarihli 28755 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği'nin tanımlar ve kısaltmalar başlıklı 4'üncü maddesinde; "İdari eğitim: Servis sorumlusu ve teknik personele Bakanlık tarafından verilecek eğitim, Servis sorumlusu: Yetkili muayene servisinin bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerinden Bakanlığa Karşı sorumlu olacak şekilde imza yetkisine ve idari eğitim belgesine sahip gerçek kişi" şeklinde tanımlamaktadır.
Bu kapsamda, Bakanlığımız tarafından 15 Ocak 2021 Cuma günü internet üzerinden idari eğitim gerçekleştirilecektir. Eğitime ilişkin duyuru, Genel Müdürlüğümüz'ün "https://www.sanayi.gov.tr/merkez-birimi/524b6d480142/duyurular" bölümünde yayınlanmış olup, başvuruların 13 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 23:59'a kadar duyuru metninde belirtildiği şekilde yapılması gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra veya eksik/yanlış bilgiler ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.


Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası