bize ulaşın
ENGLISH
ODA DUYURULARI
Ülkemiz İle Libya Arasında İmzalanan Mutabakat Zaptı
24 Eylül 2020
Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen, 12-13 Ağustos 2020 tarihlerinde Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan ile Libya Planlama Bakanı Sayın Taher Cuheymi tarafından bir Mutabakat Zaptı (MoU)’nın imza altına alındığı ve bu Zapt ile, Türk firmalarının Libya’daki hakediş alacaklarından, teminat mektuplarına, makine ekipman, şantiye veya yapılan projenin gördüğü zararlardan, fiyat artışlarına ve projelerin devam edip etmemesi, devam etmeyecek projeler için tasfiye süreçlerinin belirlenmesine kadar tüm konuların Libyalı işveren idareler ile ele alınıp kalıcı bir çözüm elde edilmesinin sağlanabileceğinin değerlendirildiği belirtilmişti. Bu kapsamda, firmalarımızın Metnin yürürlüğe girmesinin ardından 90 gün içerisinde ellerindeki belgelerle Libyalı işveren idarelerle bir araya gelerek geçmişten kalan sorunları müzakere etmeleri gerektiği, müzakerelerin neticesinde ortaya çıkacak olan sonuçların da imzalanan bu Metin sayesinde ifa edilmesi beklendiği bildirilmiş olup bahse konu MoU’nun yürürlüğe giriş tarihinin takip edilmekte olduğu ifade edilmişti.

Bu defa, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan ve ekte bir örneği sunulan yazıda, Mutabakat Zaptı’nın Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanarak 15.09.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandığı, böylece Türk tarafının metnin yürürlüğe girişine ilişkin iç onay sürecini tamamladığı bildirilmektedir. Bundan sonraki aşamada, Libya tarafına iç onay sürecimizin tamamlandığına ilişkin bildirim Dışişleri Bakanlığımızca yapılacaktır. Ardından, Libya tarafının ilgili süreci tamamlamasının ve MoU’nun yürürlüğe giriş tarihini bildirmesinin beklendiği iletilecektir. Libya tarafının iç onay sürecini tamamlaması ve MoU’nun yürürlüğe giriş tarihini belirtmesinin ardından, MoU’nun yürürlüğe girmesine yönelik bir kararname çıkartılacak ve MoU yürürlüğe girecektir. MoU’nun yürürlüğe giriş süreci tamamlandığında firmalarımıza gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Öte yandan, İlgi’de kayıtlı yazımızda da vurgulandığı üzere, firmalarımızın sorunlarının, özel hukuk sözleşmelerinden kaynaklanan sorunlar olması ve bu sorunların ancak firma-işveren idare görüşmeleri çerçevesinde çözümlenebilecek hususları ihtiva etmesi nedeniyle, MoU’nun yürürlüğe girmesinden sonra öngörülen takvim çerçevesinde iş süreçlerinin takibinin firmalarımız tarafından hassasiyetle gerçekleştirilmesinin hayati önem taşıdığı değerlendirilmektedir.

Bu çerçevede Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin ilgide kayıtlı yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası

  Ek - 1