bize ulaşın
ENGLISH
ODA DUYURULARI
Atıksu Bilgi Sistemi Genelgesi
29 Haziran 2020

Sayın Üyemiz,


Bilindiği üzere ülkemizde evsel/kentsel ve endüstriyel atıksu üreten tesislerin kayıt altına alınarak atıksu envanterinin oluşturulması ve elde edilen veriler doğrultusunda daha etkin bir atıksu yönetimi sağlamak amacıyla Atıksu Bilgi Sistemi uygulaması oluşturulmuştur.


Atıksu Bilgi Sistemine, atıksu üreten bütün tesisler (Belediye, Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi, Serbest ve/veya Endüstri Bölgesi Yönetimi, Sanayi Sitesi veya Kooperatifi, Sanayi Tesisi, Turizm Tesisi veya Site Yönetimi ve Evsel Atıksu Üreten Diğer Tesisler) tarafından veri girişi yaplması ve bu bilgilerin doğruluğunun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerimiz tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir.


Ayrıca Atıksu Arıtma Tesisi Enerji Teşviki ve Atıksu Arıtma Tesisi Kimlik Belgesi verme süreçleri Atıksu Bilgi Sistemine entegre edilmiş olup, bu Genelge ile ilgili süreçler sistem üzerinden yürütülecektir.

Bununla birlikte söz konusu Genelge ile 05 Mayıs 2015 tarih ve 2015/6 sayılı “Atıksu Arıtma Tesisi Kimlik Belgesi Genelgesi” ve 23.06.2006 tarih ve 2006/15 sayılı “Atıksu Arıtma Tesisleri için İş Termin Planı Genelgesi” yürürlükten kaldırılmıştır.


Bu amaçla yayımlanan 2020/17 sayılı Atıksu Bilgi Sistemi Genelgesi ekte yer almaktadır. 


Bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla,

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası

  Genelge