bize ulaşın
ENGLISH
ODA DUYURULARI
Sanayi Sicil Belgesi
21 Mayıs 2020
Sayın Üyemiz,

Tekirdağ Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nün 15.05.2020 tarih ve 29403255-120.02.01 sayılı yazısında, dünyada yaşanan Covid-19 salgını sebebiyle ülkemizde faaliyet gösteren sanayi siciline kayıtlı işletmelerimizin elektrik tarifelerinde sanayi aboneliği için aranan vize sürelerinde esneklik sağlanması amacıyla Bakanlığımız Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)’ya yazı ile başvuruda bulunmuştur.

Söz konusu başvuru doğrultusunda EPDK tarafından 09.04.2020 tarih ve 9294 sayılı karar kapsamında, 01.03.2020 tarihi ile 30.06.2020 tarihleri arasında vize süresi dolan veya dolacak olan işletmeler için aranan 30 (otuz) günlük vize süresinin 90 (doksan) gün olarak uygulanacağını belirtmiştir.

Bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla,
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası

  EPDK Kararı Örneği