bize ulaşın
ENGLISH
ODA DUYURULARI
Suudi Arabistan Gümrük Uygulamaları Hk.
24 Mart 2020

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen yazıda, S.Arabistan Gümrük Uygulamaları hakkında yaşanan sorunlar duyurulmaktadır.

Ticaret Bakanlığı’nın 11.03.2020 tarih ve E-0053128286 sayılı yazısına atfen, fuarlarda sergilenmek üzere Suudi Arabistan’a geçici ihracı gerçekleştirilen eşyalar ile son dönemde yaşanan sorunlar hakkında Riyad Büyükelçiliğimiz tarafından Suudi Arabistan Gümrük İdaresi ile yazışmalar yapıldığı belirtilerek, söz konusu eşya özelinde uygulanacak gümrük işlemleri ile ilgili bilgi verilmektedir.

Söz konusu problemin son dönemlerde Suudi Arabistan’da uygulamaya giren çeşitli belgelendirme zorunlulukları nedeniyle fuarlara gelen ürünlerin zamanında gümrükten çekilemediği, bu sebeple fuar alanında ürün sergilenmede sıkıntılar yaşandığı bildirilmektedir. Bu problemin sadece Türk ürünlerine ilişkin olmadığı, diğer yabancı menşeli ürünleri de kapsadığı ifade edilmektedir. Bunun yanında, ülkemizden gönderilen ürünlerin mezkur ülke gümrüklerinde hiçbir işlem görmeden 15 gün bekletilmesinin diğer ülke menşeli ürünlere göre bu bekleme süresini arttırdığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, T.C Riyad Büyükelçiliği bir nota marifeti ile söz konusu uygulamaların yarattığı sorunlar Suudi Arabistan Krallığı Gümrük İdaresinden sorulmuştur. Buna göre, anılan kurumdan alınan notadan bahisle, mezkur ülkedeki fuarlarda sergilenmek amacıyla getirilen ürünlerin zorunlu olan hiçbir belgeden muaf olmadığı, ürünler için gereken belgelerin gümrük işlemleri öncesi tamamlanması gerektiği, geçici ithalat için ise yerelde fuarı organize eden şirketin Suudi Standartlar, Metroloji ve Kalite Kurumu’na zamanında başvuruda bulunarak muafiyet belgesini alması gerektiği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla,
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası