bize ulaşın
ENGLISH
ODA DUYURULARI
Besin Öğesi Kaynaklarının Değerlendirilmesine İlişkin Kılavuz Taslağı
20 Mart 2020

Sayın Üyemiz,

T. Odalar ve Borsalar Birliğinden gelen yazıda, "Belirli Gıda Bileşenleri, Beyanlar ve Yeni Gıdalar (GBBYG) Komisyonu" tarafından hazırlanan, "Besin Öğesi Kaynaklarının Güvenirliğinin ve Bu Kaynaklardan Alınan Besin Öğelerinin Biyoyararlılığının Değerlendirilmesine İlişkin Bilimsel Kılavuz" ile Besin Öğesi Kaynağı Başvuru Dosyası Formatı" taslağının oluşturulduğu ve görüşe açıldığı bildirilmektedir.

Söz konusu belirtilen yazıda; web sitesinde yer alan https://www.tarimorman.gov.tr/GKGM taslağa ait görüşlerinizin, görüş bildirme formuna işlenerek, T. Odalar ve Borsalar Birliğe iletilmek üzere 23 Mart 2020 saat 12:00’e kadar Odamıza  mail olarak gönderilmesini rica ederiz.

Saygılarımızla,
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası

  Besin Öğesi Kaynaklarının Değerlendirilmesine İlişkin Kılavuz Taslağı