bize ulaşın
ENGLISH
ODA HABERLERİ
ÇERKEZKÖY TSO’NUN STANDART EĞİTİMLERİNE TAM NOT
28 Ocak 2020

Eğitmen Banu Yüksel Gider’in anlatımlarıyla Çerkezköy TSO Meclis Salonunda gerçekleşen eğitimde çevre yönetim sistemlerinin tarihçesi, çevre bilincini genişletmeye yönelik dünyadaki eko sisteminin durumu, ISO 14000 Standartlar serisi ve gelişimi, ISO 14001:2015 Standardının maddelerinin açıklanması, sistem kurma ve belgelendirme aşamaları konuları konuşuldu. Eğitmen Gider, “Uluslararası anlaşmalar, hükümet ve tüketicilerin baskısı, yasal limitler, cezalar, rekabet edilebilirlik, STK’lar, medya baskısı, yeni tür vergiler ve firma imajı gibi zorlayıcı şartlar ve potansiyel riskler çevre ile ilgili faaliyetlerin bir yönetim sistemi haline gelmesini gerektirmiş ve bu sebeple ISO 14001 standartları oluşmuştur” sözleriyle başladığı eğitimde şunları söyledi: “Çevre Yönetim Sistemi, hammadde ve enerji tüketiminde tasarruf, atık miktarında azalma, ürün maliyetinde düşüş, verimlilikte artış gibi başlıklarla karlılık ve verimliliğe direkt etki eder. Ayrıca çevreye zarar vermeden, kaynakları verimli kullanarak yapılan üretim bir pazarlama aracı olarak da kullanılır. Firma imajının zenginleşmesinin yanı sıra mevzuat gerekliliklerinin yerine getirilmesi sonucunda ceza gibi uygulamalara maruz kalınmaz; yasal birimlerle iyi bir iletişim kurulur.”


SİSTEMİ GÜVENCE ALTINA ALMALISINIZ
Firmaların veya kurumların Çevre Yönetim Sistemi politika ve hedeflerinin gerçekçi olması gerektiğini söyleyen Eğitmen Gider, “Sabırlı bir yaklaşım içerisinde olmalısınız. Uzun dönemli yatırım programları ile sisteminizi güvence altına almalısınız. Şirket içi ve dışı iletişim etkin olmalı ayrıca mevcut ve potansiyel tüm tesis, süreç ve ürünler sürekli ve sistematik bir çevresel değerlendirme veya denetime tabi olmalıdır” sözlerini kaydetti. 


STANDART EĞİTİMLERİ DEVAM EDECEK
Çerkezköy TSO eğitimleri ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel ve İç Tetkikçi Eğitimi, ISO 45001: 2018 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi, ISO 31000:2018- Risk Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi ve Entegre Yönetim Sistemi (ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015 + ISO 45001:2018) İç Denetçi Eğitimi ile devam edecek.