bize ulaşın
ENGLISH
ODA DUYURULARI
AB Ülkelerine Kuru İncir/Fındık/Antep Fıstığı İhracatı Hk.
2 Eylül 2019

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nden iletilen Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bir yazısına atıfla; 884/2014 (EC) Sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği kapsamında Ek-1'de güncellenmiş GTİP numaraları belirtilen ülkemiz menşeli ürünlerin (kuru incir, fındık ve Antep fıstığı ve bunlardan elde edilen ürünler) AB ülkelerine ihracatında, Ticaret Bakanlığının BİLGE sisteminin Sağlık Sertifikası ile birlikte Ek- 2'de bir örneği gönderilen “Numune Alma ve Analiz Sonuç Raporu” varlığının da kontrol edilecek şekilde düzenleme yapılması talep edilmekte olup ticari örnek veya laboratuvar örneği olarak gönderilen sevkiyatlar ile piyasaya sürülmemek üzere fuarlarda sergilenecek veya bilimsel amaçlı kullanılmak üzere gönderilen sevkiyatların kapsam dışında tutulduğu, kötüye kullanımı önlemek için söz konusu sevkiyatların brüt ağırlıklarının 30 kg'ı aşmaması şartının getirildiği ifade edilmektedir.

 

Bu kapsamda, daha önce AB ülkelerine yapılan kuru incir, fındık ve Antep fıstığı ve bunlardan elde edilen ürünlerin ihracatında Sağlık Sertifikası aranmasına ilişkin BİLGE sisteminde gerekli düzenlemenin yapıldığı bildirilmektedir.

 

Bu defa, yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda brüt ağırlığı 30 kg ile sınırlı olmak üzere ticari örnek, laboratuvar örneği, piyasaya sürülmemek üzere fuarlarda sergilenecek veya bilimsel amaçlı kullanılmak üzere gönderilen sevkiyatlar hariç olmak üzere Ek-1'de 12'li GTİP'leri belirtilen eşyanın AB üyesi ülkelere ihracatında, gümrük idarelerince Sağlık Sertifikasına ilaveten Ek-2'de bir örneği gönderilen “Numune Alma ve Analiz Sonuç Raporu'nun da aranmasını sağlayacak şekilde düzenleme yapılacağı bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız. 

Saygılarımızla,
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası

 

  Ek-1   Ek-2