bize ulaşın
ENGLISH
ODA DUYURULARI
İş Dünyası İçin Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyum Kılavuzu
5 Ağustos 2019
Sayın Üyemiz, 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında getirilmiş olan yükümlülükler dolayısıyla, ileride oluşabilecek mağduriyetlere sebebiyet verilmemesi açısından özellikle Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt, üyelerimiz nezdinde önem arz eden yükümlülükler içermektedir. 

Kanunu uygulamakla görevli olan Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile yapılan görüşme ve yazışmalar neticesinde, pek çok gerçek ve tüzel kişi tacirin halen VERBİS'e kayıt yükümlülüğünü yerine getirmediği, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde söz konusu olabilecek cezai yaptırımlar ile genel olarak Kanunla veri sorumlularına getirilen diğer yükümlülükler konularında, üyelerimizin bilgilendirilmesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun bir örneği ektedir. 


Bilgilerinize sunarız. 

Saygılarımızla, 
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası
  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mevzuatı