bize ulaşın
ENGLISH
ODA DUYURULARI
Munzam Aidatlar ve Yıllık Aidatlar Hk.
12 Haziran 2019

Sayın Üyemiz,

5174 Sayılı Kanunun Yıllık Üye Aidatıyla ilgili 24. maddesi ile gelir veya kurumlar vergisi mükellefi üyelerimizin ayrıca ödemekle yükümlü oldukları Munzam Aidatı düzenleyen 25. maddesi aşağıda belirtilmiştir.

Aynı Kanunun 77. maddesi ise, zamanında ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidat ile kesinleşmiş gecikme zamlarının tahsili hakkındaki Yönetim Kurulu kararlarını ilam hükmünde kabul etmekte olup, icra dairelerince yerine getirilir hükmünü amirdir.

Yıllık Aidat ve Munzam Aidat her yılın HAZİRAN ve EKİM aylarında iki eşit taksitle ödenir. Bu süreler içinde ödenmeyen yıllık ve munzam aidat için 6183 Sayılı Kanun uyarınca Yürürlükte bulunan oranlarda gecikme zammı tahakkuk ettirilerek yıllık aidat ve munzam aidat ile birlikte tahsil edilir.

Siz Değerli Üyemizin, gereken ilgi ve hassasiyeti göstereceğinden emin olarak, 2019 yılı  YILLIK Ve MUNZAM aidatlarınızın BİRİNCİ TAKSİTLERİNİ  ve varsa geçmiş yıllardan kalan borçlarınızın yasal süre sonunu beklemeden ve mümkün olan en kısa süre içinde Odamız Veznesine, veya KREDİ KARTIYLA DA ODAMIZ WEB SİTESİNDEKİ ONLİNE HİZMETLER BÖLÜMÜNDEN ödeyebileceğinizi belirtir, İlginiz için teşekkürlerimizi sunar, Zamlı veya hükmen ödeme durumunda kalınmaması için açıklanan yasalara göre hareket edilmesini önemle rica ederiz.

AİDATLARINIZIN BİRİNCİ TAKSİTLERİNİ www.cerkezkoytso.org.tr ADRESİNDEKİ ONLİNE ÖDEME KISMINDA KREDİ KARTIYLA ÖDEYEBİLİRSİNİZ.

 

YILLIK ÜYE AİDATI (MADDE:24): Üyeler odaya kaydı sırasında kayıt ücreti ve  her yıl için yıllık aidat ödemekle yükümlüdür.

MUNZAM AİDAT (MADDE:25): Odalarca her yıl için, gerçek kişi tacir ve sanayicilerin gelir vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticari kazanç toplamı, tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise ödeyecekleri kurumlar vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticari bilanço karı üzerinden binde beş (%0.5) oranında munzam aidat tahsil olunur.Bilgilerinize sunarız. 

Saygılarımızla, 
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası