bize ulaşın
ENGLISH
ODA DUYURULARI
Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar Hk.
29 Nisan 2019

Sayın Üyemiz,

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tekirdağ Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden Odamıza iletilen yazıda, şu açıklamalar kaydedilmektedir: “Bilindiği üzere, 7153 Sayılı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile birlikte 2872 sayılı Çevre Kanununa ek 13’üncü Madde ile ‘Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verilir.’ Hükmü eklenmiştir. Anılan hüküm çerçevesinde Bakanlığımızca Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar yayınlanmış, söz konusu poşetlerin satış ve beyan işlemleri ile geri kazanım katılım payının tahsili vb. işlemlere dair yol ve yöntemler belirlenmiştir.”

Ayrıntılı bilgi ektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası

  Usul ve Esaslar