bize ulaşın
ENGLISH
ODA HABERLERİ
MOBİLYA VE ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ ODAMIZDA BİR ARAYA GELDİ
25 Nisan 2019

Odamız Meclis Salonunda düzenlenen Mobilya, Orman Ürünleri ve Ahşap İşlemeciliği Sektör Toplantısı 7. Meslek Komitesi Başkanı Kenan Aşer’in açılış konuşması ile başladı. Aşer konuşmasında şu sözleri kaydetti: “Ülke olarak çok şanslı topraklar üzerindeyiz.  Topraklarımızdaki ormanlar, yaklaşık olarak 21.389 milyon hektarlık bir alanı kapsıyor. Toplam ülke yüzölçümünün ise %27’sini teşkil etmektedir. Ormanlarımızın %49,9’u verimsiz, %50,1’i verimlidir. Ülkemizde orman ürünleri sektörü, geniş alt sektör grupları ile yükselen bir gelişim göstermekte ve son teknolojiyle dünya standartlarında üretim yapmaktadır. Teknolojinin de artmasıyla birlikte ülkemizde orman ürünü işleyen tesislerimizde önemli yatırımlar ve kapasite artışları görülmektedir.  Bu gelişme, orman ürünleri sektörünün dinamik yapısını ve üretim potansiyelini açıkça ortaya koymaktadır. 2018 yılında dünya mobilya ihracatı, 270 milyar Dolar olarak gerçekleşti. Türkiye dünya ihracat sıralamasında 15. Sırada ve 3,1 milyar Dolar ile bu ihracat oranlarında yüzde 1,15’lik bir paya sahip. Orman ürünleri ihracatında ise 850 milyar Dolar’lık bir ihracat rakamına ulaşan sektörümüz,  en fazla ihracatı Irak, İran ve Gürcistan’a gerçekleştiriyor.”

KALİTE BİLİNCİ ARTMALI
“Bu bilgiler ışığında biz de 7. Meslek Grubu olarak mobilya, orman ürünleri ve ahşap işlemeciliğinde gerek hammaddeye yakınlığımız gerekse teknolojinin oldukça üst seviyede seyrettiği bir üretim bölgesinde olmamızı iyi değerlendirmeliyiz. Sektörün gelişme açık olması, gittikçe artan teknoloji transferi,  kalite bilincinin artması gibi güçlü yönleri iyi kullanmalı, bunların yanında ihracat yapma bilincini artırmalı, üretim ve kalite standartlarını yükseltmek için gayret göstermeliyiz. 7. Meslek Komitesi olarak meslek grubu üyelerimizi bu tip toplantılarla bir araya getirmeye özen gösteriyoruz. Ülkemizin kalkınması, istihdamda süreklilik ve dünya ülkeleri ile yarışır standartlara ulaşmak en büyük amacımız. Bunu da meslek gruplarımızla, sizlerle birlikte başaracağımıza inanıyoruz. “

İHRACAT KONUSUNA CİDDİYETLE YAKLAŞIYORUZ
Aşer’in konuşmasının ardından Odamız Meclis Başkan Yardımcısı Nuran Yeşil söz aldı. Yeşil  de sektörde yaşanan sorunları dile getirdiği konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Trakya Bölgesi ve yurtiçi pazarımız mobilya, orman ürünleri ve ahşap işlemeciliği sektörü için yetersiz kalmakta. Bu sorunu ortadan kaldırabilmek için sektörde faaliyet gösteren firmalarımızın yurtdışı pazar ve müşteri arayışına geçmeleri büyük önem arz etmektedir. Bunun yanında ihracat oranlarının da artması üreticimize ve akabinde ülkemize büyük katkı sağlayacaktır. Odamız özellikle ihracat konusuna ciddiyetle yaklaşmakta ve üyelerimize bu konuda hizmet vermekte. Odamızda kısa bir süre önce kurulan Dış Ticaret İstihbarat Merkezi bulunmaktadır ve İlknur İnal hanım bu konuda sizlere yardımcı olmaktadır.”

DEVLET DESTEKLERİ YETERİNCE BİLİNMİYOR
“İkinci bir sorun: Firmaların devlet desteklerini yeteri kadar bilmiyor olmaları. Bu durum, her sektörde faaliyet gösteren firmalar için geçerli bir durum. Firmalar olarak devletin bizlere hangi konularda destek sağladığı ya da bu desteklere nasıl başvuru yapacağımız konusunda yeterli bilgiye sahip değiliz. Tanıtım, eleman, ihracat desteği gibi konulardan haberdar olmak isteyen üyelerimiz Odamız KOSGEB Temsilcisi Hüseyin Gürenç beyle görüşebilir.”

ORTAK BİR ALAN OLUŞTURULMALI
“Bu sektörde faaliyet gösteren firmaların düzensiz ve birbirinden bağımsız alanlarda yer alması ve birlikte hareket etme kabiliyetlerinin bulunmaması da sektörümüzün bir diğer sorunu. Bu noktada sizlere şunu söylemek isterim. Bursa’da İnegöl, İstanbul’da MASKO örneği mobilya, ahşap işlemeciliği ve orman ürünleri sektörlerinin bir arada olması ve yer aldığı bölgenin bu anlamda tanınırlığını artırması açısından oldukça başarılı bir örnek. Bunun için ilgili kişilerle durumu görüştüm ve olumlu dönüş aldım. Böyle bir bölgenin burada bulunması bu sektörde faaliyet gösteren firmaları birlikte hareket etmeye yönlendirecektir.”

HAKSIZ REKABET ADİL KAZANCI DÜŞÜRÜYOR
“Firmaların birlikte hareket etmemesi sektörümüzün bir diğer sorununu ortaya çıkarıyor: Haksız rekabet. Sektörde sağlanamayan birlik, adil kazancı etkilemekte ve iş yapma kapasitesini kısıtlamakta. Ayrıca fiyatların sabit olmaması alıcıya da yansımaktadır. Bu sorun da ancak ve ancak sektörde sağlanacak birlikle ortadan kaldırılabilir.”

DESTEKLER HAKKINDA SUNUM YAPILDI
Konuşmaların ardından İstanbul İhracatçı Birlikleri’nden Ali İhsan Er, Nihat Kuru, Kemal Dursun ve Günay Erdoğan Genel Devlet Destekleri ve Ur-Ge Projesi Destekleri hakkında katılımcılara sunum yaptı. Toplantı, katılımcılar ve Komite Üyeleri arasında gerçekleşen fikir alışverişinden sonra sona erdi.