bize ulaşın
ENGLISH
ODA DUYURULARI
Yıllık İşletme Cetveli hk.
5 Mart 2019

Sayın Üyemiz,


Tekirdağ İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nden Odamıza iletilen yazıda, “6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 5’inci maddesi gereğince, Sanayi Sicil Belgesi almış olan imalatçı firmaların, her takvim yılı başından itibaren ilk dört ay içerisinde, bir önceki yıla ait faaliyet bilgilerini içeren Yıllık İşletme Cetvellerini Bakanlığımıza vermeleri zorunludur.

Bu nedenle, ilimizde bulunan Sanayi Sicil Belgeli işletmelerin 2019 yılı Nisan ayının son gününe kadar (30 Nisan 2019) 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin Yıllık İşletme Cetvellerini, Bakanlığımızın http://sanayisicil.sanayi.gov.tr adresinden veya yine Bakanlığımızın http://www.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan “E-Hizmetler” menüsü içerisindeki “Sanayi Sicil Bilgi Sistemi” başlıklı bölümden giriş yaparak elektronik ortamda vermeleri (yıllık işletme cetvellerinin tam ve sağlıklı doldurmaları), ya da teknik bir nedenden dolayı verememeleri halinde müdürlüğümüze iletmeleri gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde, Yıllık İşletme Cetvellerini elektronik ortamda veremeyen veya Müdürlüğümüze sunmayan işletmeler hakkında, 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu kapsamında 2019 yılı için 1294 TL idari para cezası uygulanacaktır.

Müdürlüğümüze yapılan Sanayi Sicil İşlemleri ile ilgili (İlk Tescil, Vize, Yıllık İşletme Cetveli Bildirimi vb.) müracaatlarında, müracaat evraklarının tam olarak doldurularak yapılması, ayrıca firmaların idari para cezasına maruz kalmamaları için;
-Yeni kurulan işletmelerin 2 ay içerisinde Sanayi Sicil Belgesi almak için müdürlüğümüze müracaat etmeleri,
-Unvan, adres, ürün değişikliği veya ilavesi ile iş yerinin kapatılması durumunda bir (1) ay içerisinde Müdürlüğümüze bildirim yapmaları,
-Sanayi Sicil Belgesi sahibi firmaların vizelerini 2 yılda bir yaptırmaları gerekmektedir.”


Bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla,

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası