bize ulaşın
ENGLISH
ODA HABERLERİ
ÇERKEZKÖY TSO’DAN ENFLASYONLA MÜCADELEYE TAM DESTEK
19 Ekim 2018

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nın Ekim ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan başkanlığında yapıldı. Saygı duruşu ile yapılan toplantı açılışının ardından Mustafa Seçkin, Mehmet Danyeli, Reşat Ünlü Mustafa Ogün Asıl, Mehmet Çetin, Sinan Sifil ve Murat Narçın imzalı, ‘Enflasyonla Mücadele Programı kapsamında oda belge ve hizmet bedellerinde yüzde 10 indirim yapılması’ talepli dilekçe oybirliği ile gündeme alındı.

20 KALEMDE YÜZDE 20 İNDİRİM YAPILDI

 Yapılan görüşmelerin ardından ‘Fatura suretlerinin onayı, rayiç fiyatların tasdiki, ticari ve sinai eşya mamülleri vasıflarının tasdiki, ticari kefalet tasdikleri, sinai ve ticari mahiyette belgeler, tahsis ve sarfiyat belgeleri, kalite yeterlilik ve numune belgeleri, imalat yeterlilik belgesi, Türk malı belgesi, kayıtlı üyelerin tatbik imzalarının onayı, tarife tasdik ücreti, kapasite/ekspertiz rapor tasdiki, yerli malı belgeleri tasdiki, ticaret sicilden verilen belgeler, ticaret sicil işlemleri karşılığı alınacak ücretler (tüm adres bilgileri işlemler ve mahkeme kararı ve resen yapılan işlemler hariç), tüzel kişi kuruluş aşamasındaki tasdik işlemleri (ana sözleşme, imza beyanı ve defter tasdiki), gerçek kişi tescil talepnamesi, tüzel kişi imza beyanı, bilirkişi ekspertiz mücbir sebep ve kapasite raporları, yerli malı belgeleri’ olmak üzere toplam 20 kalemde 31 Aralık’a kadar yüzde 20 indirim yapılması oybirliği ile kabul edildi. 

GELİR GİDER TABLOSU OYLAMAYA SUNULDU 

İlgili gündem maddesinin karara bağlanmasının ardından Eylül 2018 gelir gider hesapları görüşüldü. Oda Genel Sekreteri Hakan Gel, Eylül ayı giderinin 222 bin 708,29 TL, 2018 yılında ilk 9 aylık giderin de 2 milyon 210 bin 935,39 TL olduğunu belirtti. Eylül ayı gelirinin 179 bin 611,69 TL olduğunu ifade eden Gel, 9 aylık gelirin ise 3 milyon 109 bin 434,32 TL olduğunu kaydetti. Yapılan bilgilendirmenin ardından ilgili gündem maddesi oy çokluğu ile kabul edildi.

5 BİN 500 ZİYARETÇİ GELDİ

Toplantının bir sonraki gündem maddesinde Çerkezköy Endüstriyel Fuarı hakkında bilgi verildi. Yapılan bilgilendirmede fuara 42 firmanın katıldığı kaydedilirken, 36 firmanın fuarı verimli, 6 firmanın ise verimsiz bulduğu ifade edildi. 3 gün süren fuara 5 bin 500 ziyaretçinin geldiği açıklanırken, firmaların bin 60 görüşme ve 112 adet iş bağlantısı yaptığı belirtildi.

 BÖLGE TİCARETİNE KATKI SAĞLAYACAK

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Danyeli, fuar hakkında yaptığı konuşmada “Çerkezköy Endüstriyel Fuarımızın, her geçen yıl daha fazla katılımcı ve daha büyük bir organizasyonla gerçekleşeceğine inanıyorum. Bu yılki fuara aldığımız tepkiler oldukça olumlu. Aynı zamanda daha büyük bir organizasyon için eksileri ve artıları da görmüş olduk. Fuarımızın gelenekselleştirildiği takdirde bölge ticareti ve esnafına büyük yarar sağlayacağını düşünüyorum” dedi.

Gündem maddelerinin oylanarak kabul edildiği toplantı, dilek ve temenniler ile sona erdi.  

S.No Belge/Hizmet Mevcut tarife İndirimli tarife
1 FATURA SURETLERİNİN ONAYI 20,00 TL 16,00 TL
2 RAYİÇ FİYATLARIN TASDİKİ
(Resmi Kurum ve Kuruluşlardan Alınmaz.)

30,00 TL
24,00 TL
3 TİCARİ VE SINAİ EŞYA MAMÜLLERİ VASIFLARININ TASDİKİ 40,00 TL 32,00 TL
4 TİCARİ KEFALET TASDİKLERİ 35,00 TL 28,00 TL
5 SINAİ VE TİCARİ MAHİYETTE BELGELER 150,00 TL 120,00 TL
6 TAHSİS VE SARFİYAT BELGELERİ 150,00 TL 120,00 TL
7 KALİTE YETERLİLİK VE NUMUNE BELGELERİ 110,00 TL 88,00 TL
8 İMALAT YETERLİLİK BELGESİ 100,00 TL 80,00 TL
9 TÜRK MALI BELGESİ 150,00 TL 120,00 TL
10 KAYITLI ÜYELERİN TATBİK İMZALARININ ONAYI 60,00 TL 48,00 TL
11 TARİFE TASDİK ÜCRETİ 30,00 TL 24,00 TL
12 KAPASİTE/EKSPERTİZ RAPOR TASDİKİ   100,00 TL 80,00 TL
13 YERLİ MALI BELGELERİ TASDİKİ 50,00 TL 40,00 TL
14 TİCARET SİCİLDEN VERİLEN  BELGELER 30,00 TL 24,00 TL
15 TİCARET SİCİL İŞLEMLERİ KARŞILIĞI  ALINACAK ÜCRETLER (tüm adres bilgileri işlemler ile mahkeme kararı ve resen yapılan  işlemler hariç) 75,00 TL 60,00 TL
16 TÜZEL KİŞİ KURULUŞ AŞAMASINDAKİ TASDİK İŞLEMLERİ (ANA SÖZLEŞME, İMZA BEYANI VE DEFTER TASDİKİ) 300,00 TL 240,00 TL
17 GERÇEK KİŞİ TESCİL TALEPNAMESİ 80,00 TL 64,00 TL
18 TÜZEL KİŞİ İMZA BEYANI 80,00 TL 64,00 TL
19 BİLİRKİŞİ,EKSPER,MÜCBİR SEBEP VE KAPASİTE RAPORLARI  650,00 TL 520,00 TL
20 YERLİ MALI BELGELERİ 300,00 TL 240,00 TL