bize ulaşın
ENGLISH
ODA DUYURULARI
6736 Sayılı Kanun Hk.
12 Mayıs 2017

SAYIN ÜYEMİZ

İlgi: T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü'nün 10.05.2017 tarihli ve 90737213-110-E.2626 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, 6736 sayılı kanunla yapılandırılan vergi borçlarının 1 ve 2'nci taksitlerinin son ödeme günü 31 Mayıs 2017 tarihinde sona ermektedir.

Bu sürede ödeme yapılmaması halinde yasa hükümlerinden faydalanmak mümkün olmadığı belirtilmiştir.

19/08/2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6736 sayılı Kanun ile bazı vatandaşlarımızın Kasım 2016 ayında ödemelerini yapmamaları nedeniyle Kanundan yararlanma hakları sona ermiş, ancak Kanuna eklenen geçici bir madde ile kendilerine son bir şans verilmiştir. Yapılan düzenleme gereğince,

*Yapılandırması ihlal olan borçlular, ödemeleri gereken taksit tutarlarını, geç ödeme zammı ile birlikte 31 mayıs 2017 tarihine kadar ödeyebileceklerdir. Böylece, Kanundan yeniden yararlanma imkanına kavuşmuş olacaklardır.

*Ayrıca Kanun kapsamında peşin veya taksitli ödeme seçeneklerini tercih ederek yapılandırılan tutarları ödemeyen borçlular Mayıs 2017 ayı sonuna kadar ödemelerini peşin yaptıkları takdirde peşin ödeme indiriminden yararlanabileceklerdir.

*6736 sayılı Kanun kapsamında 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin tamamının ödeme süreleri dörder ay uzatılmıştır. Buna göre, Ocak ayında ödenmesi gereken taksitler Mayıs ayında, Şubat ayında ödenecek taksitler Haziran ayında ödenecektir. Diğer taksitler de aynı şekilde ödeme sürelerinin son günlerinden itibaren dörder ay uzamış bulunmaktadır.

*6736 sayılı Kanun getirdiği önemli şartlardan biri de taksit ödeme süresince tahakkuk eden vergilerin gününde ödenmesidir. Cari dönem ödeme şartını ihlal edenlere de hak verilmiş ve bu mükellefler cari dönem yükümlülüklerini Mayıs 2017 sonuna kadar yerine getirerek ya da çok zor durumda olmaları nedeniyle bu yükümlülüklerini yerine getiremediklerini tecil başvuruları ile belirterek Kanundan yararlanmaya devam edeceklerdir.

6736 sayılı Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmaya devam edilmesi için Mayıs 2017 ayında yapılması gereken ödemeler büyük önem taşımaktadır.

Konu hakkında Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresinden, vergi dairelerinden, AVM ve vatandaşlarımızın yoğun şekilde uğradığı bazı alanlarda açılan bilgilendirme stantlarından ve 444 0 189 Vergi İletişim Merkezi (VİMER)'den bilgi alınabilecektir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası