bize ulaşın
ENGLISH
ODA DUYURULARI
Onaylanmış Kişi Statü Belgesi
27 Şubat 2017

SAYIN ÜYEMİZ

             

İlgi: TOBB’nin 23.02.2017 tarihli ve 0412/3202 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, 23.11.2016 tarihli ve 29897 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliğimde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” kapsamında, 15.08.2017 tarihinden itibaren “Onaylanmış Kişi Statü Belgesi” tek tip olarak verilecek olup, bu belge ile, söz konusu belge sahiplerine gümrük işlemlerinde bir takım kolaylıklar sağlanacağı bildirilmektedir.

Konu ile ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığının bir örneği ilişikte sunulan bilgi notu ile yukarıda belirtilen değişikliklerin işlenmiş halini içeren Tebliğ metnine http://risk.gtb.gov.tr/duyurular/oks-tebligi-degisikligi-duyurusu adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası 

  Ek: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bilgi Notu