BAŞVURU KOŞULLARI VE GEREKLİ BELGELER

BAŞVURU ŞARTLARI

a. T.C. vatandaşı olmak,
b. En az iki yıllık örgün öğretim veren devlet üniversitelerinde veya özel üniversitelerde tam burslu kayıt yaptırmış olmak,
c. 30 yaşından büyük olmamak,
d. Herhangi bir firma veya kuruluşta daimi eleman olarak çalışmamak,
e. Başarılı aynı zamanda maddi desteğe ihtiyacı olmak,
f. Ahlaki durumu, karakteri burs verilmesine layık ölçüde olmak ve sabıkası bulunmamak,
g. En az bir yıl Çerkezköy, Kapaklı veya Saray’da ikamet ediyor olmak.
h. Ara sınıf öğrencilerinin yapacağı başvuruda alt sınıflardan dersi kalmaması

GEREKLİ BELGELER

a. Tarihçeli yerleşim yeri bilgisi (E- devlet)
b. Transkript (Ara sınıf öğrencileri)
c. Üniversite giriş puanını gösterir belge (YKS Yerleştirme Sonuç Belgesi)
d. Öğrenci Belgesi
e. Vukuatlı nüfus kayıt örneği ( E-devlet)
f. Aile içerisindeki Çalışanların Gelir Bildirimi (Maaş Bordrosu)
g. Kira kontrat fotokopisi (Evin kira olduğunu belirtenlerden)
h. Okuyan Kardeş Varsa Öğrenim Belgesi