bize ulaşın
ENGLISH
ODA HABERLERİ
İCRA, İFLAS VE TİCARET HUKUKU ANLATILDI
17 Ocak 2019

Demircan Hukuk Danışmanlık Avukatı Begüm Demircan, icra takibi ve çeşitleri (ilamlı ve ilamsız takip), icra ve iflas hukukunda tebligat, icra takibine itiraz, itirazın iptali davası, haciz, kısmen haczedilebilen maaş haczi, cezai hükümler, madde 89 haciz ihbarnamesi, genel olarak çek ve çek tazminatı, ihtiyati haciz gibi birçok konular hakkında katılımcıları detaylı olarak bilgilendirildi.

 

İCRA VE HACİZ NEDİR

Demircan, icra takibinin önemli olduğunu ve ilamlı icra ve ilamsız icra olarak ikiye ayrıldığını belirterek, “İcra takibi, alacaklının borçludan alacağını almak için icra müdürlüğünde başlattığı işlemin hukuki adıdır. Haciz, borçlunun mal ve haklarına icra müdürlüğü aracılığı ile el konulması demektir. İcra müdürlüğü tarafından gönderilen tebligatlar genellikle icra takibi üzerine düzenlenen ödeme veya icra emridir” dedi. Demircan, “Faturalara geldiğimizde öncelik olarak faturaları cari hesap dökümü yani kendi şirketinizi içinde tuttuğunuz muhasebeniz. Yani buradaki cari hesap dökümü cari hesap sözleşmesi değil, bu daha farklı bir şey. Burada kastettiğimiz cari hesap dökümüdür. Dolayısıyla kendi içimizde tuttuğumuz alacak ve borç kaydettiğiniz olandır. Faturaları icra takibine koyduğumuzda borçlunun 7 gün içerisinde icraya itiraz etme hakkı vardır. İcra müdürlüğüne itiraz edebiliyor. İcra müdürlüğüne itiraz etse ve benim böyle bir borcum yoktur derse, her hangi bir hiçbir sebep göstermek zorunda değildir” şeklinde konuştu.