bize ulaşın
ENGLISH
ODA DUYURULARI
Plastik Poşet Kullanımı Hk.
11 Ocak 2019
Sayın Üyemiz,

29/11/2013 tarih ve 7153 sayılı Kanun'un 8inci maddesi ile 2872 sayılı Çevre Kanunu'na eklenen Ek Madde 13 hükmü gereği "Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verilir. Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere Bakanlıkça oluşturulacak komisyon aracılığı ile belirlenir ve her yıl için güncellenir."

Anılan düzenlemenin uygulanmasını sağlamak amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından "Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" kabul edilerek 01/01/2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. 


Yürürlüğe giren Usul ve Esaslar içeriğinde; satış noktalarında plastik poşet kullanımı ve ücretlendirme satıcının elde edeceği plastik poşet ücretinin beyan ve ödemenmesi, plastik poşetlerin barkodlanması ve sait hükümler yer almakta olup aşağıdaki link üzerinden ilgili düzenlemenin bütününe erişilebilmektedir: 


http://webdosya.csb.gov.tr/db/cygm/icerikler/plasposetue20181227-20181227091110.pdfBilgilerinize sunarız. 

Saygılarımızla,
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası