bize ulaşın
ENGLISH
ODA DUYURULARI
Tehlikeli Madde Taşımacılığı Hk.
10 Ocak 2019

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü'nden alnan 27.12.2018 tarih ve 96976 sayılı yazıda, tehlikeli madde taşımacılığı hakkında ilgili mevzuatta atıfta bulunuduğu üzere uygulamakta olan idari para cezaları ile hakkında belgelendirme ücretlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298 nci maddesi  hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerlendirme oranında artırılarak uygulanacağı belirtmektedir. 

 

Ayrıca, 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 503 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebligi ile 2018 yılı için yeniden değerleme oran % 23,73 olarak tespit edilmiştir.

 

Bu kapsamda; 

 

-Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik, 

-Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmelik 

-Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkinda Yönetmelik,

-Tehlikeli Maddelerin Havayoluya Taşınması Hakkında Yönetmelik 

-Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik

-Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği, 

-Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ 

-Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge, 

-Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge,

-Tehlikeli Yüklerle İlgili Gözetim Hizmeti Faaliyetinde Bulunacak Gözetim Şirketlerinin Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge,

-Havayoluyla Tehlikeli Maddelerin Taşınması Egitim Yönergesi,

-Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Egitimi Yonergesi, 

-Demiryolu Taşımalarında Tehlikeli Madde faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge,

-Radyoaktif Madde İçeren Paketlerin Havaalanlarında Geçici Depolanmasına Dair Yörerge , 

-Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Egitim Yönergesi, 

-Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge,

kapsamında öngörülen kuralların, şartların ve yükümlülüklerin ihlalleri durumunda uygulanacak yaptırımlar (uyarma ve idari para cezaları) yeniden değerlendirilerek adı geçen Genel Müdürlük resmi internet sitesi www.tmkt.gov.tr adresi mevzuat bölümü Genelge kısmında (Genelge/2018/02) yayınlanmış ve 1 ocak 2019 itibariyle uygulamaya başlamıştır. 

 

Bilgilerinize sunarız. 


Saygılarımızla,
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası