bize ulaşın
ENGLISH
ODA HABERLERİ
ODAMIZDA İNŞAAT İŞLERİNDE KDV İADESİ EĞİTİMİ DÜZENLENDİ
30 Kasım 2018

Bağımsız Denetim Ltd. Şti. Yeminli Mali Müşaviri Fevzi Bulut’un konuşmacı olarak katıldığı seminerde “ Yap- sat ya da kat karşılığı inşaat işlerinde vergi ve muhasebe uygulaması” anlatıldı. Bulut yaptığı konuşmada özel inşaat firmalarının birçoğunun inşaatlarda vergi ve muhasebe uygulamalarını tam anlamıyla hakim olmadığını ve bu durumun işleyişte aksamaya yol açtığını söyledi. 


MUHASEBECİLER YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ
Bulut, muhasebe sorumlu ve çalışanları, mali müşavirler, inşaat sektörü çalışanları, emlak komisyoncuları ve müşavirlerinin yoğun ilgi gösterdiği seminerde şu sözleri kaydetti: “3568 Sayılı yasa ve ilgili tebliğler uyarınca şirketlerin yıllık kurumlar vergisi beyannamelerini tasdiki için tam tasdik raporu hazırlaması zorunludur. KDV ve ÖTV iadesi ve mahsup işlemlerinin tasdiki gerekmektedir. Şirket muhasebesinin analiz edilerek mali ve diğer yasalara uygunluğunun sağlanması gerekmektedir. Şirketin ticari  nitelikteki faaliyetleri vergi ve diğer yasalara uygun olmalı. Yasa defteri tutulmalı ve muhasebe işleri hazırlanmalı ve takip edilmeli. Yıllık aylık raporlama formatları hazırlanmalı. 6102 Sayılı TTK 660 Sayılı KHK  6362 Sayılı SPK'nın ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak denetim kapsamında da, müşterinin finans durum tablosu aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, öz kaynak değişim tablosu ve nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarını özetleyen dipnotlar ve diğer açıklayıcı notların denetimini ve finansal tablolar hakkında görüş verilmelidir.” 

SİGORTA PRİMLERİ DÜZENLİ ÖDENMELİ
SGK uygulamalarından da bahseden Bulut, "İşverenlerin en büyük gider kalemlerinden birisi de sigorta primleridir. Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamalarında işverenler istihdamı arttırıcı politika izlemeli ve istihdama ilişkin sigorta primlerini düzenli ödemelidir. Bu konuda teşvik uygulamaları da getirilmiştir. Getirilen bu teşviklerin en etkin şekilde yerine getirilmesi gerekmektedir” sözlerini kaydetti. Fevzi Bulut yaptığı bilgilendirmenin ardından soruları da yanıtladı.