bize ulaşın
ENGLISH
ODA DUYURULARI
Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik Taslağı hk.
25 Ekim 2018

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme genel Müdürlüğünden alınan 12/10/2018 tarih ve 76505 sayılı yazıda 30711/2005 tarih ve 5434 sayılı Kanun ile taraf olduğu “Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına ilişkin Avrupa Anlaşmadı (ADR) çerçevesinde yürürlüğe giren 24/10/2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin “Güncelleme” başlıklı 382inci maddesinde “Bu Yönetmelik, başta ADR’nin son ekleri olmak üzere ilgili uluslararası anlaşmalar ve standartlardaki değişmeler dikkate alınarak güncel tutulur” denildiği belirtilmektedir.

Ayrıca her iki yılda bir güncellenen ADR’nin ekleri ile 655 Ulaştırma ve altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili Genel Müdürlüğe tevdi edilen görev, yetki ve sorumluluklar dikkate alınarak yürürlükte bulunan Yönetmelikte değişiklik yapılmak suretiyle hazırlanan “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik Taslağı” hakkında üyelerimizin görüşleri talep edilmektedir.

Söz konusu taslak yönetmeliğe www.tmkt.gov.tr internet sitesinde mevzuat başlığı altından ulaşılabilmektedir.

Konu hakkında görüşü olan üyelerimizin 26 Ekim 2018 tarihine dek görüşlerini Odamıza bildirmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası