bize ulaşın
ENGLISH
ODA DUYURULARI
MENŞE VE DOLAŞIM BELGELERİ OTOMASYON SİSTEMİ (MEDOS)
12 Eylül 2018

Sayın Üyemiz,


TOBB’dan tarafımıza gelen yazıda şu açıklamalara yer verilmiştir:
“İlgi: a) 28.05.2018 tarihli ve 8110 sayılı yazımız.
        b) 02.08.2018 tarihli ve 11792 sayılı yazımız.
        c) Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 05.09.2018 tarihli E-00036974403 sayılı yazı.


 İlgi (a)’da kayıtlı yazımızda, D-8 Menşe İspat Belgesi, Menşe İspat Belgesi (İran) ve Menşe Belgesinin (Malezya) elektronik sistemde düzenlenmesi, onaylanması ve vizelenmesi hususundaki uygulamaya kademeli olarak geçileceği vurgulanmakta olup, Ticaret Bakanlığı’ndan bilahare alınacak talimatın akabinde söz konusu uygulamaya geçileceği belirtilmişti.

 İlgi (b)’de kayıtlı yazımızda, menşe ve dolaşım belgelerinin Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS)’nde stok takibinin yapılabilmesi teminen barkodlu basımının tamamlanmamış olup, Odalarımıza dağıtımının yapılmaya başlandığı vurgulanmıştır.


 İlgi (c)’de kayıtlı yazıda, D-8 Menşe İspat Belgesi, Menşe İspat Belgesi (İran) ve Menşe Belgesinin (Malezya) MEDOS üzerinden düzenlenmesi, onaylanması ve vize edilmesi uygulamasına 17 Eylül 2018 tarihinden itibaren ikinci bir bildirime kadar her iki usulde (jem manuel hem de elektronik olarak) düzenlenmeye başlanacağı kaydedilmiştir.

 Barkodsuz eski belgelerin manuel onaylarının MEDOS’tan takibi mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle, halihazırda Odanız ve firma/gümrük müşaviri stokunda bulunan barkodsuz D-8 Menşe İspat Belgesi, Menşe İspat Belgesi (İran) ile Menşe Belgesi (Malezya) sadece manuel olarak onaylanmaya devam edilecek diğer taraftan, söz konusu belgelerin barkodlu olarak basımı yapılanlarının ise MEDOS sistemi üzerinden elektronik ortamda onay işlemi tamamlanacaktır.”


Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası