bize ulaşın
ENGLISH
İHALE DUYURULARI
Özelleştirme İhalesi (Ankara İlinde Bulunan Muhtelif Taşınmazların
25 Mayıs 2018

Sayın Üyemiz,

T.C. başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın Özelleştirme kapsam ve proramında yer alan muhtelif taşınmazların  özelleştirilmesine ilişkin ilan, aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde aşağıda belirtilen taşınmazlar “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

SIRANO

İHALE KONUSU 

BİLGİ NOTU

GEÇİCİ TEMİNATBEDELİ

(TL) 

İHALE ŞARTNAMESİ VE TANITIM DÖKÜMANI BEDELİ (TL) 

SON TEKLİFVERME TARİHİ

1

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Yakacık Mahallesi, 43966 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı toplam 4.737,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için tıklayınız

50.000

150

29.06.2018

2

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Yakacık Mahallesi, 43987 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı toplam 2.500,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için tıklayınız

30.000

150

29.06.2018

3

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Yakacık Mahallesi, 60277 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı toplam 12.977,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için tıklayınız

150.000

150

29.06.2018

4

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Karacakaya Mahallesi, 62079 ada, 5 no.lu parselde kayıtlı toplam 2.873,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için tıklayınız

20.000

150

29.06.2018

5

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Karacakaya Mahallesi, 62079 ada, 8 no.lu parselde kayıtlı toplam 4.431,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için tıklayınız

20.000

150

29.06.2018

6

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Karacakaya Mahallesi, 62079 ada, 9 no.lu parselde kayıtlı toplam 3.645,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için tıklayınız

20.000

150

29.06.2018

7

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Karacakaya Mahallesi, 62082 ada, 9 no.lu parselde kayıtlı toplam 4.053,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için tıklayınız

20.000

150

29.06.2018

8

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Karacakaya Mahallesi, 62082 ada, 10 no.lu parselde kayıtlı toplam 3.305,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için tıklayınız

20.000

150

29.06.2018

9

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Karacakaya Mahallesi, 62085 ada, 5 no.lu parselde kayıtlı toplam 2.586,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için tıklayınız

20.000

150

29.06.2018

10

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Karacakaya Mahallesi, 62087 ada, 8 no.lu parselde kayıtlı toplam 5.963,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için tıklayınız

20.000

150

29.06.2018

11

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Karacakaya Mahallesi, 62091 ada, 10 no.lu parselde kayıtlı toplam 5.857,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için tıklayınız

20.000

150

29.06.2018

12

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Karacakaya Mahallesi, 62198 ada, 5 no.lu parselde kayıtlı toplam 2.675,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için tıklayınız

20.000

150

29.06.2018

13

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek Mahallesi, 111123 ada, 10 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.200,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için tıklayınız

20.000

150

29.06.2018

14

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek Mahallesi, 111127 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.018,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için tıklayınız

20.000

150

29.06.2018

15

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek Mahallesi, 111257 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı toplam 2.022,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için tıklayınız

25.000

150

29.06.2018

16

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek Mahallesi, 111262 ada, 7 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.047,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için tıklayınız

20.000

150

29.06.2018

17

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek Mahallesi, 111262 ada, 8 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.118,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için tıklayınız

20.000

150

29.06.2018

18

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek Mahallesi, 111262 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.440,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için tıklayınız

25.000

150

29.06.2018

19

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek Mahallesi, 111281 ada, 13 no.lu parselde kayıtlı toplam 2.023,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için tıklayınız

25.000

150

29.06.2018

20

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek Mahallesi, 111283 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.282,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için tıklayınız

25.000

150

29.06.2018

21

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek Mahallesi, 111283 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.398,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için tıklayınız

25.000

150

29.06.2018

22

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Bahçelievler Mahallesi, 967 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı toplam 3.000,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için tıklayınız

20.000

150

29.06.2018

23

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Taşpınar Mahallesi, 112213 ada, 6 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.053,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için tıklayınız

25.000

150

29.06.2018

24

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Taşpınar Mahallesi, 112404 ada, 5 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.327,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için tıklayınız

60.000

150

29.06.2018

25

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Taşpınar Mahallesi, 112443 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.612,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için tıklayınız

80.000

150

29.06.2018

26

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Taşpınar Mahallesi, 112443 ada, 6 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.000,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için tıklayınız

50.000

150

29.06.2018

27

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Karaoğlan Mahallesi, 113428 ada, 4 no.lu parselde kayıtlı toplam 5.000,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için tıklayınız

45.000

150

29.06.2018

1)      İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2)      Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla taşınmaza teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle ilişkilendirilemez.

3)      İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin İdarenin; Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme tarihi saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.

4)      İhalelere konu taşınmazlar hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelleri İdare’nin;

-   T. Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

-   T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

-   T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir.

5)      Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus son teklif verme süresi sona ermeden duyurulacaktır.

6)      İhalelere konu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

7)      Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

8)      Ayrıca 0 312 585 82 30 numaralı telefondan, 0312 585 81 94 numaralı fakstan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.

Saygılarımızla,

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası