bize ulaşın
ENGLISH
ODA DUYURULARI
Duyurular
2 Mayıs 2018

SAYIN ÜYEMİZ

             

İlgi: T.C. Tekirdağ Valiliği İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nün 30.04.2018 tarihli ve 31403330-010.07.02-E.1136 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın sorumluluğunda olan, 04.09.2013 tarihli ve 28755 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği’nin tanımlar ve kısaltmalar başlıklı 4'üncü maddesinde; ''İdari eğitim: Servis sorumlusu ve teknik personele Bakanlık tarafından verilecek eğitim", ’'Servis sorumlusu: Yetkili muayene servisinin bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerinden Bakanlığa karşı sorumlu olacak şekilde imza yetkisine ve idari eğitim belgesine sahip gerçek kişi" şeklinde tanımlamakta olduğu bildirilmiştir.

Bu kapsamda, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Mayıs ve Ekim dönemlerinde olmak üzere yılda 2 kez İdari Eğitim düzenlenmesi planlanmakta olup eğitim katılım için başvurular İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü aracılığıyla alınacaktır. 2018 yılı mayıs döneminde planlanan İdari Eğitim için duyuru Genel Müdürlüğü’nün (https://msgm.sanayi.gov.tr/) internet sayfasının duyurular bölümünde yayınlanmıştır.

Bu sebeple konu ile ilgili 03 Mayıs 2018 perşembe günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunacak kişilerin T.C. Kimlik Numarası, Adı ve Soyadı, GSM Numarası, E- Posta adres bilgilerini içeren bir dilekçe ile Tekirdağ Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğüne bildirmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası