bize ulaşın
ENGLISH
ODA DUYURULARI
Atık Gönderimi Hk.
27 Aralık 2017

SAYIN ÜYEMİZ             

İlgi: T.C. Tekirdağ Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 19.12.2017 tarihli ve 13070673-100-E.10129 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ 20.03.2015 tarih ve 29301 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmiştir.

İlgili Tebliğin 5. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendinde; “Atık taşıma firma ve araçları lisanslandırma işlemleri ile atıkların taşınması işlemleri sırasında MoTAT sistemi kullanılır.” hükmü bulunmaktadır.

Tebliğ kapsamındaki atıkların, Tebliğ hükümleri doğrultusunda atık gönderim işlemleri için atık üreticisi tarafından Çevre Bilgi Sistemi Atık Yönetim Uygulaması üzerinden çevrimiçi “Atık Transfer Talebi” yapılması gerekmektedir.

Çevrimiçi atık gönderim talebi;

Tebliğ kapsamındaki, tüm atıklar için; “Atık Gönderim İşlemleri (Mobil)” bölümü “Yeni Transfer Talebi Yap” bölümünden;

Tıbbi atıklar için; ’’Atık Gönderim İşlemleri (Mobil)1' bölümü " Yeni Tıbbi Atık Transfer Talebi Yap" bölümünden gerçekleştirilmektedir.

Bu kapsamda; Çevre Bilgi Sistemi Atık Yönetim Uygulamasından çevrimiçi transfer talebinin yapılabilmesi için firmaların Çevre Bilgi Sistemine kayıt olarak Atık Yönetim Uygulamasının açtırılması gerekmektedir. 01.01.2018 tarihinden itibaren ilgili tebliğ kapsamındaki atıkların gönderim işlemlerinin Mobil Atık Takip (MoTAT) Sistemi üzerinden yapılacağı belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası