bize ulaşın
ENGLISH
ODA DUYURULARI
Rapor/Analiz Ücretleri Hk.
21 Eylül 2017

SAYIN ÜYEMİZ

İlgi: T.C. Tekirdağ Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 15.09.2017 tarihli ve 13070673-249-E.7084 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, İlimizde faaliyet gösteren sanayi tesislerinde yapılan denetimler çerçevesinde; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz denetçileri veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca akredite olmuş laboratuar yetkilileri tarafından tesise ait atık su arıtma tesisi deşarj noktasından atık su numuneleri alınmakta, emisyon kaynaklarında ise ölçümler yapılmakta olduğu bildirilmektedir. Ayrıca işletmeler sahip oldukları Çevre İzin Belgelerine esas yükümlülükleri gereği atık su arıtma tesislerine ait iç izleme raporlarını ve emisyon kaynaklarında yaptırılan ölçümlere ilişkin teyit ölçüm raporlarını denetim anında ibraz etmekle yükümlü olduğu bildirilmektedir.

Söz konusu analiz ve ölçüm giderlerinin ödemelerinin geciktirilmesinden bahisle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunulmadığı veya denetim anında ibraz edilemediği belirtilmektedir.

2872 sayılı Çevre Kanunun 12 Maddesinde "İlgililer, Bakanlığın veya denetimle yetkili diğer mercilerin isteyecekleri bilgi ve belgeleri vermek, yetkililerin yaptıracakları analiz ve ölçümlerin giderlerini karşılamak, denetim esnasında her türlü kolaylığı göstermek zorundadırlar" denilmektedir.

Ayrıca, Yetkili Laboratuarların yaptığı ölçüm ve analizlere ait teklif, fatura ve ödemeye ilişkin dekontları Ölçüm/Analiz Raporu ekinde sunma zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu itibarla; anılan hüküm gereği söz konusu analiz ve ölçüm giderlerinin ilgili laboratuarlara zamanında ödenmemesinden kaynaklı idari yaptırım gerektiren durumlar oluşmaktadır. Bu tarz olumsuzlukların oluşmaması için ve bahsi geçen hususların tespit edilmesi halinde 2872 sayılı Çevre Kanunun ilgili maddeleri uyarınca idari işlem uygulanacağı belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası