bize ulaşın
ENGLISH
ODA DUYURULARI
2017 yılı KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği Programı
27 Mart 2017

SAYIN ÜYEMİZ

             

İlgi: KOSGEB Tekirdağ Müdürlüğü’nün 23.03.2017 tarihli yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, ülkemizde, yakın coğrafyamızda ve dünyada son dönemde yaşanan olaylar ile iç ve dış kaynaklı gelişmeler çerçevesinde, 65. Hükümet Programının temel amaçlarından olan KOBİ'lerimizin rekabet güçlerini arttırarak ekonomik büyümeye daha fazla katkı vermelerini teşvik etmek ve KOBİ'lerimizin ihtiyaç duydukları finansmana erişmelerine imkân vermek üzere 2017 Yılı KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği Programı uygulanmaya başlandığı bildirilmiştir.

Söz konusu kredi faiz desteği, bütçesi ve başvuru sayısı bakımından KOSGEB tarafından bugüne kadar uygulanan en kapsamlı programdır. Program kapsamında 460.167 adet işletmenin başvurusu kabul edilmiştir. Başvurusu kabul edilen işletmelerden gelen geri bildirimler üzerine ilgili taraflarla Ek Protokol yapılmış olup, buna göre:

  • Kredi Garanti Fonu A.Ş.'den (KGF) kefalet talebi bulunan işletmelerden KGF'nin alacağı başvuru ücreti kefalet talepleri de dikkate alınarak talep başına  100.- (Yüz) TL, kredi kullanılması halinde kefaletin kaynağına bağlı olarak alınacak komisyon yıllık  %0,50 (Bindebeş) oranında, taşınır ya da taşınmaz teminatına bağlanmış kefalet işlemleri nedeniyle ortaya çıkacak ve işletmelerden banka aracılığıyla tahsil edilecek masraflar (ekspertiz, noter vb. posta, telefon, kargo, senet tahsil, ihbarname gönderimi, protesto vs. gibi) en  fazla 100.- (Yüz) TL olabilecektir.
  • Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) teminatı ile kredi kullanacak işletmelerden TESKOMB'a bağlı kooperatiflerin alacağı başvuru ücreti talep başına  100.- (Yüz) TL olabilecek ve kredi anaparası üzerinden alınacak Bloke Sermaye (kredi bitiminde işletmeye geri ödenir) oranı  ilk yıl %0,50 (Binde beş) diğer yıllarda yıllık %0,50 (Binde beş) oranında komisyon alınabilecektir.
  • Banka tarafından ipotek alınması halinde işletmelerin ödeyeceği ekspertiz masrafı  azami 100.-TL olabilecektir. KGF kefaleti ile kullandırılan kredilerde işletmeler tarafından KGF başvuru ücreti ve komisyonları da ödenecektir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası