bize ulaşın
ENGLISH
Devam Eden Projeler
İŞBİRLİĞİ İLE KOBİ’LERDE VERİMLİLİK DÖNÜŞÜMÜ

YIL: 2016

PROJE KONUSU: ÇERKEZKÖY TSO ÜYESİ 12 SANAYİCİ KOBİ'NİN VE PERSONELLERİNİN VERİMLİLİK POTANSİYELLERİNİN DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINARAK ARTTIRILMASI

DESTEK ALINAN KURUM: TRAKYA KALKINMA AJANSI

PROGRAM: 2016 YILI SOSYO-EKONOMİK MALİ DESTEK PROGRAMI

PROJE ORTAĞI: TEKİRDAĞ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

İşbirliği ile KOBİ’lerde Verimlilik Dönüşümü Projesi, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası üyesi 12 sanayici KOBİ’nin bilimsel bakış açısıyla analiz edilmesi, teknik uygulama desteği ve danışmanlık hizmeti almasıyla üretkenlik ve verimlilik potansiyellerinin geliştirilmesi, yenilikçilik ve rekabet güçlerinin artırılmasına katkı sağlanmasını amaçlamaktadır. Proje kapsamında sanayici KOBİ’lerin üretkenlik ve verimlilik potansiyellerinin değerlendirilmesiyle verimlilik ve yenilikçilik ile ilişkisini ortaya koymak üzere sanayici KOBİ’ler düzeyinde bütünleşik bir verimlilik ve yenilikçilik modeli oluşturulacak ve üniversitelerle olan Ar-Ge işbirliklerini arttırılmasına zemin hazırlanacaktır. Çerkezköy ve civarından başlayan verimlilik hareketinin kurumlar arası işbirliğinde geliştirilmesine örnek oluşturulması ve Tekirdağ, Trakya ve Türkiye ye yayılmasına hizmet edilecektir. Projeyle ayrıca organizasyonel, yönetimsel ve teknik yeni kavram ve gelişmelerin üretim sanayinde yayılmasına da hizmet edilecektir.