bize ulaşın
Tamamlanan Projeler
KURUMSALLAŞMA EĞİTİMLERİ

YIL: 2014

PROJE KONUSU: ÇERKEZKÖY TSO YÖNETİM KURULU VE PERSONELİ İÇİN YÖNETİŞİM, KURUM KÜLTÜRÜ, AST-ÜST İLİŞKİ YÖNETİMİ, KURUMSALLAŞMA VE ÇALIŞAN İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ

DESTEK ALINAN KURUM: TRAKYA KALKINMA AJANSI

PROGRAM: 2014 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

PROJE ORTAĞI: -

Kurumsallaşma Eğitimleri Projesi, Çerkezköy TSO 2014-2017 Stratejik Planının temelini oluşturan kurumsallaşma sürecinin önemli bir başlangıcı olarak kurum kültürünün gerektirdiklerinin anlaşılması ve kurumun hizmet anlayışının gelişiminin sağlaması açısından önemli katkılar sağlamıştır.

Eğitim sürecinde Stratejik Planında yer alan ana temalardan Çağdaş Yönetişime geçiş, yönetim ve yönetişim kavramı arasındaki farklar, Oda için yönetişimin anlam ve önemi, merkezde “ÜYE”nin olduğu kurum kültürü yapılanması, iletişimde açık alan geliştirme, 3 benlik ve görüşme yönetimi, kurumsal yönetişim ilkeleri ile üyelerin istek ve sorunlarının analiz edilmesi, çalışanlar arasında ortak hedef belirleme ve fikir üretme, ast-üst ilişkileri, empati yeteneğini geliştirme, kurumsal liderlik, etkili iletişim ve öfke kontrolü fayda sağlanan konular arasındadır.

ÇTSO İLE ÜYELERİ ARASINDA KÖPRÜ

YIL: 2015

PROJE KONUSU:
ÇERKEZKÖY TSO ORGAN ÜYELERİ İÇİN ODA İŞ SÜREÇLERİ VE ODA ORGANLARININ GÖREVLERİ, LİDERLİK VE KOÇLUK, ETKİLİ TOPLANTILAR İÇİN ETKİLİ YAKLAŞIMLAR EĞİTİMLERİ

DESTEK ALINAN KURUM: TRAKYA KALKINMA AJANSI

PROGRAM: 2015 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

PROJE ORTAĞI: -

ÇTSO ile Üyeleri Arasında Köprü Projesi, Çerkezköy TSO Organ Üyelerinin, Oda iş süreçleri ve görevleri konusunda bilinçlenmesi, toplantılarının daha etkin ve verimli yapılması ve üyeyi temsil yetkinliklerinin arttırılmasına destek vererek, sürdürülebilir bir Oda-Üye İlişkileri yapısı oluşturmasına katkı sağlamıştır. Proje ayrıca kişisel anlamda Organ Üyelerinin motivasyonlarının artmasıyla hem kişisel gelişimleri hem de Oda'nın hizmet kalitesinin geliştirilmesi için sürekli hareket eden temel bir dinamik haline gelmelerine katkı sağlamıştır.
ÇERKEZKÖY TSO’DA FİNANSAL AÇILIM

YIL: 2016

PROJE KONUSU:
ÇERKEZKÖY TSO ORGAN ÜYELERİ İÇİN FİNANSAL TABLOLARIN OKUNMASI VE ALTERNATİF FİNANMAN KAYNAKLARI EĞİTİMLERİ

DESTEK ALINAN KURUM: TRAKYA KALKINMA AJANSI

PROGRAM: 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

PROJE ORTAĞI: -

Çerkezköy TSO’da Finansal Açılım Projesi ile Organ Üyelerinin mali ve finansal analiz yöntemleri, bu analizlerin önemi, finansal takibi ve gelişimi sağlamak üzere yapılabilecekler hakkında fikir sahibi olmalarına katkı sağlamıştır.  Üyelerin ve özellikle KOBİ’lerin risklerini yönetmeleri, uluslararası standartlara uygun doğru ve güvenilir mali tablolar hazırlamaları, sermaye yapılarını güçlendirmeleri ve kurumsal kültürün gelişimine önem vermeleri için bölgede meslek gruplarının Odadaki temsilcileri olan Organ Üyelerinin finansal yönetim ve performansı geliştirilmiştir.