bize ulaşın
ENGLISH
Kapasite Raporu Tanzim İşlemleri

Kapasite raporu nedir :

Kapasite raporu; sınai üretim yapan tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının üretim gücünü gösteren ve onay tarihinden itibaren 3 yıl geçerli olan bir belgedir.

Kapasite raporları düzenlenebilmesi için öncelikle imalat sanayinde faaliyet gösteren firmaların ticaret siciline tescili ve işyerinin bulunduğu yerdeki odaya üye olması gerekir.

Kapasite raporları; firmaların iletişim bilgilerinin yanı sıra, yıllık üretim kapasitelerini, makine parkını, kullandıkları hammaddeleri, kapasite hesaplamaları ile sermaye ve istihdam bilgilerini içerir.

Kapasite Raporu Tanziminde Amaç:

Kapasite raporları ülkenin sınai üretim gücünü tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programlara ışık tutmak amacıyla düzenlenirler.

Kapasite Raporunun Yasal Dayanağı : 

  • 28.5.1975 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 7/9914 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,  
  • 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu
  • 6948 sayılı Sanayi Sicil kanunu,

Kapasite Raporunun Kullanıldığı Yerler :

  • Yatırım Teşvik Belgesi  
  • Dahilde İşleme İzin Belgesi,  
  • Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,  
  • Muhtelif ithalat ve ihracat işlemlerinde
  • İhalelerde,  
  • Kredi teminlerinde,  
  • Sanayi Veri Tabanının hazırlanmasında

Kapasite Raporu'na başvuru için gerekli evrak ve formlar:

25.5.2017 14:46:39Kap.Rap.Başvuru evrakları
25.5.2017 14:44:34Kap.Rap.Onay yazısı
25.5.2017 14:53:29Kap.Rap.Sermaye Taah.
25.5.2017 14:47:31Kap.Rap.Makina Taah.
23.5.2015 02:14:46Kap.Rap.Formu
23.5.2015 02:14:46Kap.Rap.Başvuru dilekçesi